Kort na de oorlog schreef Willem Frederik Hermans onder het pseudoniem Fjodor Klondyke vier thrillers op zakformaat: Misdaad stelt de wet, De leproos van Molokaï, Misdaad aan de Noordpool en De demon van ivoor. Het bestaan van deze pulpboekjes werd pas in de jaren zeventig bekend, toen een oplettende neerlandicus exemplaren van De leproos van Molokaï en De demon van ivoor in een boekenstalletje op het Waterlooplein vond en de eerstgenoemde titel herkende als een van de Drie melodrama’s (1957) van Hermans. Die uitgave bevatte ook een bewerking van zijn debuutroman Conserve (1947) en het verhaal ‘Hermans is hier geweest’. ‘De leproos van Molokaï’ bleek alleen op detailniveau van de oorspronkelijke thriller te verschillen. ‘Hermans is hier geweest’ was daarentegen een ingrijpende herwerking van De demon van ivoor, waarmee het alleen enkele fragmenten aan het begin gemeen heeft. In een brief aan een correspondent sprak Hermans in 1985 van een ‘Neuschöpfung’, een geheel nieuw werk. In Deel 24 van de Volledige Werken is daarom behalve Misdaad stelt de wet en Misdaad aan de Noordpool ook De demon van ivoor opgenomen. Het slotdeel van de editie bevat daarnaast twee titels die Hermans in eigen beheer uitgaf en verspreidde onder vrienden en bekenden: Zwarte handel (1965) en Vaerzen, Belgische en andere (1994). Verder is opgenomen Beertje Bombazijn (1981), een geïllustreerde uitgave in samenwerking met de Literaire Loodgieters van versjes die werden ontleend aan Hermans’ roman Uit talloos veel miljoenen (1981).


Naar boven