Archief-Hermans

De Erven Willem Frederik Hermans en de Koninklijke Bibliotheek hebben in 2001 een bruikleenovereenkomst gesloten voor het archief van Willem Frederik Hermans. Hierin is vastgelegd dat het archief voor dertig jaar in bruikleen wordt gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek. Voor de ontsluiting en de beschrijving ervan heeft de Koninklijke Bibliotheek een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Literatuurmuseum. Het Willem Frederik Hermans instituut is namens de Erven Hermans toezichthouder op het bruikleen en op het beheer van het archief.

Het Literatuurmuseum heeft het archief geordend en gecatalogiseerd, is tevens verantwoordelijk voor het materiële beheer van het archief van Willem Frederik Hermans en stelt het ter beschikking voor de onderzoekers van de Volledige Werken en van de WFHi-publicaties over Willem Frederik Hermans.

Hermans’ archief heeft een omvang van circa 30 strekkende meter. De oudste brieven stammen uit de Tweede Wereldoorlog, de laatste dateert van enkele dagen voor Hermans’ dood. Hij correspondeerde o.a. met uitgevers, tijdschrift- en krantenredacteuren, collega-schrijvers, critici, lezers, en vrienden. De correspondenties zijn tweezijdig overgeleverd, aangezien Hermans doorslagen van zijn eigen brieven bewaarde.

Het archief van Willem Frederik Hermans is in principe gesloten. Aanvragen voor toegang tot het archief kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht worden aan de voorzitter van het Willem Frederik Hermans instituut, cc aan het Literatuurmuseum in Den Haag.  In de aanvraag dient, met redenen omkleed, het onderwerp en het doel van het onderzoek vermeld te worden, vergezeld van een ter zake doend curriculum vitae. Het WFHi beslist over de toestemming.

Contactgegevens                         

Willem Frederik Hermans instituut
R.M.J.Th. Benders, Voorzitter
Haringkade 125 A
2584 EC ’s-Gravenhage
Tel. +39 339 2826 188
raymondbenders@gmail.com


Literatuurmuseum
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Tel. 070 333 9 666
studiezaal@literatuurmuseum.nl

 
Naar boven