Over de Volledige Werken

De Volledige Werken van Willem Frederik Hermans kwamen over een reeks van jaren tot stand. Deel 1 (romans, Conserve en De tranen der acacia’s) verscheen in het najaar van 2005, de laatste verzamelband van het 24 delen tellende editieproject verscheen in de zomer van 2022. De Volledige werken werden door het Huygens Instituut bezorgd volgens de internationale standaarden van de editiewetenschap. Er werd rekening gehouden met de werkwijze van Willem Frederik Hermans, en met zijn (niet altijd consequente) opvattingen met betrekking tot spelling en interpunctie. Bij de totstandkoming van de Volledige Werken speelden digitale technieken een grote rol.

 
Naar boven