Over de Volledige Werken

De Volledige Werken van Willem Frederik Hermans komen over een reeks van jaren tot stand. Deel 1 (romans, Conserve en De tranen der acacia’s) verscheen in het najaar van 2005, de laatste verzamelband van het op 24 delen begrote editieproject verschijnt naar verwachting in 2022. De Volledige werken worden door het Huygens ING bezorgd volgens de internationale standaarden van de editiewetenschap. Er wordt rekening gehouden met de werkwijze van Willem Frederik Hermans, en met zijn (niet altijd consequente) opvattingen met betrekking tot spelling en interpunctie. Bij de totstandkoming van de Volledige Werken spelen digitale technieken een grote rol.

 
Naar boven