Verschijningsprogramma

Romans

Deel 1 (verschenen najaar 2005)
Conserve
De tranen der acacia’s

Deel 2 (verschenen voorjaar 2008)
Ik heb altijd gelijk
De God Denkbaar Denkbaar de God
Drie melodrama’s

Deel 3 (verschenen najaar 2010)
De donkere kamer van Damokles
Nooit meer slapen

Deel 4 (verschenen najaar 2012)
Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten
Het Evangelie van O. Dapper Dapper

Deel 5 (verschenen voorjaar 2013)
Onder professoren
Uit talloos veel miljoenen

Deel 6 (verschenen voorjaar 2016)
Een heilige van de horlogerie
Au pair
Madelon in de mist van het schimmenrijk
Ruisend gruis

Verhalen en novellen

Deel 7 (verschenen voorjaar 2006)
Moedwil en misverstand
Paranoia
Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen

Deel 8 (verschenen najaar 2017)
Een wonderkind of een total loss
De laatste roker
Vier novellen
De onversleten wandelaar

Gedichten

Deel 9 (verschenen najaar 2011)
Kussen door een rag van woorden
Horror Cœli en andere gedichten
Hypnodrome
Overgebleven gedichten

Toneelteksten en scenario’s

Deel 10 (verschenen zomer 2019)
Drie drama’s
De woeste wandeling
King Kong
Periander

Beschouwend werk

Deel 11 (verschenen najaar 2008)
Het sadistische universum 1
Annum veritatis
De laatste resten tropisch Nederland
Het sadistische universum 2. Van Wittgenstein tot Weinreb
Machines in bikini
Dinky toys

Deel 12 (verschenen najaar 2006)
Boze Brieven van Bijkaart
Houten leeuwen en leeuwen van goud

Deel 13 (verschenen voorjaar 2010)
Ik draag geen helm met vederbos
Klaas kwam niet

Deel 14 (verschenen voorjaar 2011)
De liefde tussen mens en kat
Relikwieën en documenten
Het boek der boeken, bij uitstek
Mondelinge mededelingen
Door gevaarlijke gekken omringd

Deel 15 (verschenen najaar 2012)
De schrijfmachine mijmert gekkepraat
Wittgenstein
Gitaarvissen en banjoklokken
Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen

Deel 16 (verschenen voorjaar 2016)
Mandarijnen op zwavelzuur
Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement

Deel 17 (verschenen zomer 2017)
De raadselachtige Multatuli
Multatuli, Max Havelaar

Beeldend werk

Deel 18 (verschenen voorjaar 2019)
Fotobiografie
Koningin Eenoog
Het hoedenparadijs. 40 collages van Willem Frederik Hermans
Een foto uit eigen doos!

Werk van anderen

Deel 19 (verschenen najaar 2019)
Focquenbroch, Bloemlezing uit zijn lyriek
J.B. Priestley, Zonlicht op zaterdag
H. Tazieff, Kraters in lichterlaaie
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus
Henri Béraud, De martelgang van de dikzak

Ongebundeld werk

Deel 20 (verschenen zomer 2020)
Ongebundeld werk 1934-1952

Deel 21 (verschenen zomer 2021)
Ongebundeld werk 1952-1979

Deel 22 (verschenen voorjaar 2022)
Ongebundeld werk 1979-1988

Deel 23 (verschenen voorjaar 2022)
Ongebundeld werk 1988-1995

Overig werk

Deel 24 (verschenen najaar 2022)
Misdaad stelt de wet
Misdaad aan de Noordpool
De demon van ivoor
Zwarte handel
Beertje Bombazijn
Vaerzen, Belgische en andere

 
Naar boven