Deel 21 van de Volledige Werken is het tweede van vier delen met Ongebundeld werk van Willem Frederik Hermans. De bijdragen die in dit deel zijn bijeengebracht verschenen oorspronkelijk tussen april 1952 (een bespreking van Een slordig mens van Adriaan Morriën voor Het Vrije Volk) en april 1979 (‘Droeve tijding?’, de laatste ‘Bijkaart’-column in Het Parool).
In de jaren 1955-1957 schreef Hermans korte cursiefjes voor Het Vrije Volk, in 1967 was hij een half jaar lang columnist voor de Haagse Post. Behalve deze engagementen droeg Hermans tot 1974 verder alleen op los-vaste basis bij aan kranten, tijdschriften en bijzondere uitgaven. Na zijn verhuizing naar Parijs nam de journalistieke activiteit weer toe, met naast de ‘Bijkaart’-column voor Het Parool ook regelmatige medewerking aan Hollands Diep (1975-1977) en NRC Handelsblad (vanaf 1977). Het grootste deel van de verspreide publicaties uit de periode die dit deel bestrijkt werd door Hermans herdrukt in verzamelbundels als Boze Brieven van Bijkaart (1977), Klaas kwam niet (1983) en Door gevaarlijke gekken omringd (1988). Circa een kwart bleef ongebundeld. Het gaat voornamelijk om recensies en columns, maar ook om fotoreportages en ander beeldend werk, open brieven en ingezonden brieven, aforismen en, incidenteel, poëzie en proza.


Naar boven