In de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans worden alle afzonderlijk verschenen werken en de ongebundelde teksten van de auteur bijeengebracht. De Volledige Werken bestaan uit circa 24 verzamelbanden, die worden geordend naar genre met daarbinnen een chronologische presentatie. De Volledige Werken bieden van alle publicaties van Hermans een betrouwbare, wetenschappelijk verantwoorde tekst. Lees verder…

Laatste tweets

Nieuws

 • Volledige Werken deel 21 verschenen
  31 augustus 2021

  Deel 21 van de Volledige Werken is het tweede van vier delen met Ongebundeld werk van Willem Frederik Hermans. De bijdragen die in dit deel zijn bijeengebracht verschenen oorspronkelijk tussen april 1952 (een bespreking van Een slordig mens van Adriaan Morriën voor Het Vrije Volk) en april 1979 (‘Droeve tijding?’, de laatste ‘Bijkaart’-column in Het […]

  Lees verder...
 • Volledige Werken deel 20 verschenen. Eerste van vier delen met Ongebundeld werk
  18 september 2020

  Deel 20 van de Volledige Werken is het eerste van vier delen met On­gebundeld werk van Willem Frederik Hermans. De bijdragen die in dit deel zijn bijeengebracht verschenen oorspronkelijk tussen fe­bruari 1934 (het autobiografische ‘Midwinterblazen’) en april 1952 (een aanvulling bij een stukje van Harry Mulisch rondom de rechtszaak naar aanleiding van Ik heb altijd […]

  Lees verder...
 • Hermans’ Volledige Werken deel 19 verschenen.
  30 december 2019

  Deel 19 van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans bevat vijf publicaties die onder de noemer ‘Werk van anderen’ worden bijeengebracht: het door Hermans samengestelde Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek en vier vertalingen. De bloemlezing (1946) kwam voort uit een literair-historische interesse die Hermans al op jeugdige leeftijd voor de 17de-eeuwse dichter Willem Godschalk […]

  Lees verder...