Deel 23 van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans is het vierde en laatste deel met Ongebundeld werk. De bijdragen die in dit deel zijn bijeengebracht verschenen oorspronkelijk tussen maart 1988 (‘De kleurentheoloog’ in NRC Handelsblad) en oktober 1995 (‘Toespraak bij de voltooiing van Multatuli’s Volledige Werken’ in Over Multatuli).
Naast de ongebundeld gebleven artikelen uit 1988-1995 bevat deel 23 ook ingezonden brieven, beeldend werk in de vorm van foto’s en een collage, en het verhaal ‘Het geheim van de poëzie, een gesprek’, dat in 1993 in het fotografietijdschrift Capi verscheen.


Naar boven