Uitgaven door Willem Frederik Hermans van andermans werk

 

[p. 253]

Uitgaven door Willem Frederik Hermans van andermans werk

Focquenbroch, Bloemlezing uit zijn lyriek

467
. [Willem Godschalck van] Focquenbroch,
Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans
.
[Eerste druk]
.
Amsterdam
,
N.V. Uitgevers Maatschappij G.A. van Oorschot
,
1946
.
Inhoudsoverzicht
Inleiding (DJ 81); Op Amsteldam; Spes mea fumus est; Gedachten over 't onbestendig Geluk; Aan Eranemite; Gedachten op mijn kamer; Sarabanda aan Fillis; Aan Klorimene; Gedachten; Aan Juffrouw N.N.; Verbaasde klachten aan 't Noodlot; Aan Klorimene; Voor Klorimene; Aan Klorimene; Aan de lichtvaardige Klorimene; Gedachten, gehouden in een Kanó op zee; Klinkdicht; 't Ongelijk Fortuin; Klinkdicht; Klinkdicht; Bruilofts rondeel; Op een kwetzuur van het Mesje van Juffrouw N.N.; Bewijs van Maagdom; Reekening; Aan den Heer K. Huigens; Chanson à Boire; Sur le Changement; Sarabande; A une Dame; Courage de Fille; Gezang; Toon: La Fronde; Toon: Hebbenze dat gedaan; Grafschrift; Anders; Aan Klimene; Aan Mejuffr. N.N.; Aan Juffr. N.; Op de waaijer van Fillis; Op de oogen van Fillis
.
Collatie
[1-4]8 [5]4; [1-6], 7-69, [70-72]; 24 × 15,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
minimaal 549
.
Annotatie
Oplagecijfer: in 1946 werden 507 en in 1947 werden 42 exemplaren verkocht: archiefmateriaal WFH
. Afbeelding
JS 467
.

Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy

468
. Multatuli,
Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Voor het eerst, na meer dan honderd jaar, een fotografische herdruk van de laatste, door de auteur zelf herziene uitgave. Ingeleid en van verklarende noten voorzien door Willem Frederik Hermans
.
[Eerste druk]
.
Amsterdam
,
De Bezige Bij
,
[februari] 1987
.
ISBN
90 234 0980 9
. Copyright
inleiding en commentaar © 1987 Willem Frederik Hermans, Paris
.
Inhoudsoverzicht
Willem Frederik Hermans: Waarom een fotografische herdruk van Max Havelaar, vijfde druk? (DJ 894); Max Havelaar; Aanteekeningen en Ophelderingen; Commentaar (W.F.H.)
.
Omslagontwerper
Tessa Fagel, Bilderdam
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel, Bilderdam
. Drukkerij
Drukkerij Hooiberg bv, Epe
. Binderij
Kramer, Apeldoorn
.
Collatie
[1-13]16 [14]8 [15]6 [16]16; [i-vi], vii-xxii, [xxiii-xxviii], 1-448; 23,5 × 17,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Druktechniek
Offset
. Oplage
3.000
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens WB. De uitgave verscheen los (500 exemplaren) en in een kartonnen cassette tezamen met Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli (JS 344) (2.500 exemplaren): gegevens uitgever. Kopie van typoscript (4 pagina's ‘Aanvullingen’): collectie FJ. Typoscript (1 pagina ‘Aanvulling bij de Aanvullingen’): collectie FJ. Exemplaar van de gebruikte druk van Max Havelaar met markering van de aantekeningen en correcties door WFH: in archief uitgever
. Afbeelding
JS 468
.


illustratie
JS 467illustratie
JS 468

 
Naar boven