Wetenschappelijke publicaties

 

[p. 248]

Wetenschappelijke publicaties

Description et genèse des dépôts meubles de surface et du relief de l'Oesling

459
. Willem Frederik Hermans,
Description et genèse des dépôts meubles de surface et du relief de l'Oesling. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de wis- en natuurkunde aan de universiteit van Amsterdam op gezag van de rector magnificus dr. M.W. Woerdeman, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, in het openbaar te verdedigen in de aula der universiteit op woensdag 6 juli 1955 des namiddags te 3 uur door Willem Frederik Hermans geboren te Amsterdam
.
[Eerste druk]
.
Luxembourg
,
Service Géologique de Luxembourg
,
1955
.
Inhoudsoverzicht
Avant-propos; Introduction générale: Limite de l'Étude; But du Travail; Types de sol et données granulométriques: 1. Types de sol; 2. Granulométrie; 3. Diagramrnes triangulaires; 4. Couleurs; Les minéraux denses de la roche meuble de l'Oesling: 1. Introduction: Aperçu sur les étapes de l'étude des roches sédimentaires meubles; 2. Considérations pratiques; 3. Procédés de travail; 4. Les associations minéralogiques de l'Oesling: a) Les minéraux denses du Dévonien; b) L'association volcanique; 5. Description des minéraux; Mineraux de l'argile: 1. Introduction; 2. Radiogrammes; 3. Analyses thermiques différentielles; 4. Résumé des Analyses dans les tableaux annexés: ‘Minéraux de l'argile’ (Voir Appendices 4 et 4a); 5. Conclusions: Kaolinite; Illite; Minéral X; La nature du plateau de l'Oesling: 1. Les formes du terrain de l'Oesling: Théories du développement morphologique du plateau ardennais; 2. L'âge de la surface de l'Oesling: La théorie de M. Lucius; La théorie de G. Baeckeroot; La question du ‘Gipfelflur’; La théorie de J.P. Bakker; Les phénomènes périglaciaires: Introduction; Les environs de Bellain; Vestige du grès bigarré; Conclusion; Index bibliographique; Appendices: 1. Description des profils; 2. Composition granulométrique en% des parties minérales; 3. Minéraux denses des dépôts meubles de l'Oesling; 4 et 4a. Minéraux de l'argile; 5. Minéraux denses des ruisseaux de l'Oesling; 6. Minéraux denses de la Moselle luxembourgeoise. Samenvatting. Plus corrigenda en stellingen
. Illustraties
Foto's door WFH en het Bodemkundig Instituut TNO Groningen; platen en kaarten
.
Drukkerij
Imprimerie Bourg-Bourger, Luxembourg
.
Collatie
[1-5]8 [6]10 [7]8+1; [1-4], 5-94, [95-118]; 31 × 23,5 cm
. Bindwijze
Geniet gebrocheerd
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
250
.
Annotatie
Oplagecijfer: gegevens WB. 2 mappen onderzoeksmateriaal en meetresultaten, manuscript, twee typoscripten en drie drukproeven: in archief WFH. Twee exemplaren met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 459
.
460
. W.F. Hermans,
Description et genèse des dépôts meubles de surface et du relief de l'Oesling
.
[Eerste druk]
.
Luxembourg
,
1955
.
Serie
Publications du service geologique de Luxembourg. Volume XI
.
[p. 250]
Inhoudsoverzicht
Ten opzichte van de 1e druk uit 1955 (JS 459) ontbreken de corrigenda en de stellingen: Avant-propos; Introduction générale: Limite de l'Étude; But du Travail; Types de sol et données granulométriques: 1. Types de sol; 2. Granulométrie; 3. Diagrammes triangulaires; 4. Couleurs; Les minéraux denses de la roche meuble de l'Oesling: 1. Introduction: Aperçu sur les étapes de l'étude des roches sédimentaires meubles; 2. Considérations pratiques; 3. Procédés de travail; 4. Les associations minéralogiques de l'Oesling: a) Les minéraux denses du Dévonien; b) L'association volcanique; 5. Description des minéraux; Minéraux de l'argile: 1. Introduction; 2. Radiogrammes; 3. Analyses thermiques différentielles; 4. Résumé des Analyses dans les tableaux annexés: ‘Minéraux de l'argile’ (Voir Appendices 4 et 4a); 5. Conclusions: Kaolinite; Illite; Minéral X; La nature du plateau de l'Oesling: 1. Les formes du terrain de l'Oesling: Théories du développement morphologique du plateau ardennais; 2. L'âge de la surface de l'Oesling: La théorie de M. Lucius; La théorie de G. Baeckeroot; La question du ‘Gipfelflur’; La théorie de J.P. Bakker; Les phénomènes périglaciaires: Introduction; Les environs de Bellain; Vestige du grès bigarré; Conclusion; Index bibliographique; Appendices: 1. Description des profils; 2. Composition granulométrique en% des parties minérales; 3. Minéraux denses des dépôts meubles de l'Oesling; 4 et 4a. Minéraux de l'argile; 5. Minéraux denses des ruisseaux de l'Oesling; 6. Minéraux denses de la Moselle luxembourgeoise
. Illustraties
Foto's door WFH en het Bodemkundig Instituut TNO Groningen; platen en kaarten
.
Drukkerij
Imprimerie Bourg-Bourger, Luxembourg
.
Collatie
[1-5]8 [6]10 [7]8+1; [1-4], 5-94, [95-118]; 31 × 23,5 cm
. Bindwijze
Geniet gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
250
.
Annotatie
Dit is een titeluitgave van de wetenschappelijke editie. Oplagecijfer: gegevens WB
. Bewaarplaats
WB
.

Erosie

461
. Dr. W.F. Hermans,
Erosie
.
[Eerste druk]
.
Zaandijk
,
Uitgeverij Heijnis, Zaandijk
,
[maart] 1960
.
Copyright
1960, J. Heijnis Tsz., Zaandijk
.
Inhoudsoverzicht
Voorwoord; Inleiding; De grote slijtage: At mosfeer en lithosfeer; Gesteentevormende mineralen; Stollingsgesteenten; Afzettingsgesteenten; Textuur; Diagenese; Metamorfose; Endogene en exogene krachten; Erosie meer in finesses: Termen; Water; Grondwater; Glaciale en periglaciale erosie; De voorbereiding van het transport: Uiteenvallen, vergruizing; Chemische verwering; Oplossing; Hydratatie; Hydrolyse; Carbonatisering; Oxidatie en reductie; Humeuze verwering; Structuur; Colloïden; Adsorbtiecomplex; Zuurgraad; Moedergesteente (opgenomen in Overzicht bodemgroepen (JS 466)); Wat is een bodem?; Bodemgroepen (opgenomen in Overzicht bodemgroepen (JS 466)); Tijd (opgenomen in Overzicht bodemgroepen (JS 466)); Zonale bodems (opgenomen in Overzicht bodemgroepen (JS 466)); Versnelde erosie: Primitieve bodems; Erosieverschijnselen; Druppelerosie; Oppervlakteërosie; Vlakslooterosie; Geulerosie; Transport en bloc; Winderosie; Erosieclassificatie; Gevolgen
[p. 251]
van de erosie; Oorzaken van versnelde erosie: De primitieve mens; Neutraal klimaat; Klimaten met matige agressiviteitscoëfficient; Relief, endogene krachten en klimaatsverandering; Landbouwmethoden die de erosie in de hand werken; Overbeweiding; Selectieve beweiding; Brandcultuur; Grondbewerking; Drainage; Ontbossing; Monocultuur; Op rijen geplante gewassen; Sociale problemen; Erosiebestrijding, technisch: Organisatie; Zuid-Afrika; Geplande bewaringsboerderij; Beschermen en behouden, Landclassificatie; Submarginal Land Purchase; Hoogtelijnen en grondbescherming; Aanleg van terrassen; Afwateringssystemen; Vijvers; Het herstellen van geulen; Biologische erosiebestrijding: Beplanting; Leguminosen; Vruchtwisseling; Strookcultuur; Permanente stroken (buffer strips); Windsingels; Dry-farming en irrigatie; Mulch en braak; Braak; Irrigatie; Egaliseren; Beregeningsinstallaties; Bossen; Natuurlijke weiden (rangelands); Erosie en bodembescherming in de Verenigde Staten: Stoffige lente; De trek naar het westen; Homestead Act; Erfrecht; Speculatie; Overheidssteun; Geschiedenis van de versnelde erosie: Primitieve en prehistorische mensen; Bevolkingsdruk; Bevolkingsdruk bij primitieven; Klimaatsveranderingen en volksverhuizingen; De strijd tegen het bos: Het oerbos; Chance-lade-mens; Cro-Magnon-mens; Boreaal en Atlanticum; Romeinse beschaving; China; Bevolking versus bodem: Kolonisatie; Primitieve landbouw; Veehouders; Bevolkingsdruk; Maximale wereldbevolking; Geboortebeperking; Postscriptum voor filosofen; Litteratuur; Register; Inhoud
. Illustraties
Foto's en tekeningen
.
Collatie
[1-12]8; [1-4], 5-188, [189-192] + 31 ongenummerde pagina's met illustraties; 25 × 17,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in linnen met stofomslag
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
1.500
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens dossier FJ en LM. Oplagecijfer: gegevens dossier FJ. Delen van typoscript: in archief WFH. Fotomateriaal, kaarten en typoscript (bijschriften): in archief WFH
. Afbeelding
JS 461
.

Het zonale beginsel in de geografie

462
. Dr. W.F. Hermans,
Het zonale beginsel in de geografie. Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector in de fysische geografie aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 9 december 1958
.
[Eerste druk]
.
Groningen
,
J.B. Wolters
,
december 1958 [1959]
.
Collatie
[1]10; [1-2], 3-18, [19-20]; 24 × 15,5 cm
. Bindwijze
Geniet gebrocheerd
. Druktechniek
Boekdruk
.
Annotatie
Correctie op jaar van verschijnen: gegevens Brinkman's catalogus. 2 typoscripten: in archief WFH. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 462
.

Klimatologie

463
. W.F. Hermans,
Klimatologie
.
[Groningen]
,
Rijksuniversiteit Groningen
,
1970
.
Illustraties
Tekeningen en grafieken
.
Collatie
26 pagina's, aan elkaar geniet; 29,5 × 21 cm
. Zetwijze
Stencil
.
463a
. W.F. Hermans,
Klimatologie
.
[Tweede druk]
.
[Groningen]
,
RijksuniversiteitGroningen
,
1972
.
Illustraties
Tekeningen en grafieken
. Varianten
Ja
.
Collatie
26 pagina's, aan elkaar geniet; 29,5 x 21 cm
. Zetwijze
Stencil, zelfde Zetwijze als devorige druk
.
463b
. W.F. Hermans,
Syllabus: Klimatologie
.
Tweede druk [Derde druk]
.
[Groningen]
,
Rijksuniversiteit Groningen
,
september 1973
.
Illustraties
Tekeningen en grafieken
. Varianten
Ja (maar niet van Hermans)
.
Collatie
22 pagina's, aan elkaar geniet, 29,5 x 21 cm
. Zetwijze
Stencil, opnieuw gezet
.
Colofon
Deze tweede druk van de syllabus Klimatologie is op ondergeschikte puntengewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke versie van Dr. W.F. Hermans. september 1973.Arthur Veen.

Syllabus Kartografie

464
. W.F. Hermans,
Syllabus Kartografie
.
[Tweede druk?]
[Groningen]
,
[Rijksuniversiteit Groningen]
,
[1972?]
.
[p. 252]
Inhoudsoverzicht
[1.] Wiskundige Hulpmiddelen; 2. Vervorming en projectie; 3. De indicatrix van Tissot; 4. Enkele toepassingen: 1. Orthografische projectie; 2. Stereografische projectie
. Illustraties
Technische tekeningen.
Collatie
25 pagina's, aan elkaar geniet; 29,5 × 21 cm
. Zetwijze
Stencil
.
464a
. W.F. Hermans,
Syllabus Kartografie
[Eerste druk]
.
[Groningen]
,
[RijksuniversiteitGroningen]
,
1970
.
Inhoudsoverzicht
Zie JS 464
.
Collatie
25 pagina's, aan elkaar geniet; 29,5 x 21 cm
. Zetwijze
Stencil (ander tiksel dan JS464)
.
Annotatie
JS 464a gaat aan JS 464 vooraf
. Bewaarplaats
KB
.

Luchtcirculatie en klimaatgordels

465
. W.F Hermans,
Luchtcirculatie en klimaatgordels
.
[Groningen]
,
[Rijksuniversteit Groningen]
,
1972
.
Illustraties
Schema, technische tekening en diagram
.
Collatie
[1]8; [1], 1[=2]-12[=13], [14-16]; 21 × 15 cm
. Bindwijze
Geniet gebrocheerd
. Druktechniek
Stencil
.
Afbeelding
JS 465
.

Overzicht bodemgroepen

466
. W.F. Hermans,
Overzicht bodemgroepen
.
[Groningen]
,
[Rijksuniversiteit Groningen]
,
1972
.
Inhoudsoverzicht
Moedergesteente (opgenomen in Erosie (JS 461)); Bodemgroepen (opgenomen in Erosie (JS 461)); Tijd (opgenomen in Erosie (JS 461)); Zonale bodems (opgenomen in Erosie (JS 461)); Enige bijzonderheden over de in dit overzicht vermelde Bodems
. Illustraties
Schema's en wereldkaart
.
Collatie
[1]10; [1-3], 1[=4]-15[=18], [19-20]; 21 × 15 cm
. Bindwijze
Geniet gebrocheerd
. Druktechniek
Stencil
.
Afbeelding
JS 466
.


illustratie
JS 459illustratie
JS 461illustratie
JS 462illustratie
JS 465illustratie
JS 466

 
Naar boven