Drie bibliografieën

Onontbeerlijk voor de Hermans-studie en voor een wetenschappelijk verantwoorde uitgave van de Volledige Werken is de beschikbaarheid van complete bibliografieën, te weten:

  • een bibliografie over alle afzonderlijk verschenen werken (primaire bibliografie)
  • een bibliografie over alle verspreide publicaties (primaire bibliografie)
  • een bibliografie over alle over Willem Frederik Hermans verschenen publicaties (secundaire bibliografie)


De bibliografie over alle afzonderlijk verschenen werken van Willem Frederik Hermans is door het WFHi samen met Uitgeverij De Bezige Bij in 2000 in boekvorm uitgegeven, en is getiteld: Het bibliografisch universum van Willem Frederik Hermans, Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken. Deze bibliografie is samengesteld door Frans A. Janssen en Sonja van Stek. Dit werk kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en werd gesubsidieerd door de Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken. Ten behoeve van de WFHi-website is de bibliografie geheel herzien en uitgebreid. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de vele door P. Kegel, medewerker van het Huygens ING, nieuw gevonden gegevens voortkomend uit o.a. het onderzoek in het WFH-archief ten behoeve van de Volledige Werken.

Voor de bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans kon dankzij de bijzondere welwillendheid van de auteurs en de medewerking van Uitgeverij Thomas Rap dankbaar gebruikt gemaakt worden van de uitgave Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans, samengesteld door Rob Delvigne en Frans A. Janssen. Tweede druk. Amsterdam, 1996. Deze bibliografie is eveneens ten behoeve van de digitale publicatie op deze website herzien en vermeerderd door de auteurs.

Wat de bibliografie van alle publicaties over Willem Frederik Hermans betreft, de zogenaamde secundaire bibliografie, kon niet teruggevallen worden op een bestaande publicatie. Gegevens over publicaties over Willem Frederik Hermans waren wel voorhanden. Allereerst bevinden zich gegevens over Willem Frederik Hermans in de database van de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap, ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (NIWI). Deze database bevat beschrijvingen van boeken, artikelen uit tijdschriften en elektronische publicaties op het gebied van de Nederlandse en Friese taal- en letterkunde. Naast Nederlandse en Vlaamse zijn in de BNTL ook buitenlandse publicaties over W.F. Hermans opgenomen.
Behalve bij NIWI/BNTL zijn de belangrijkste gegevens over de publicaties over Willem Frederik Hermans te vinden in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek en in het Literatuurmuseum in Den Haag. Het Literatuurmuseum heeft sinds haar oprichting in 1955 een knipselarchief bijgehouden waarin een enorme hoeveelheid recensies en artikelen over Hermans te vinden is (geen boeken of tijdschriften). Tenslotte is een andere rijke bron met informatie de uitgave van de LiteRom CD van de NBLC/Biblion (Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum) waarop o.a. meer dan 800 recensies en artikelen over Willem Frederik Hermans integraal beschikbaar zijn. Deze CD is echter alleen te raadplegen in bibliotheken.

Om te komen tot een online, speciaal voor het Hermans-onderzoek geschikte, doorzoekbare analytische secundaire bibliografie met full-text mogelijkheden is het WFHi een samenwerkingsverband aangegaan met het NIWI/BNTL, de Koninklijke Bibliotheek, het Literatuurmuseum en NBLC/Biblion. De secundaire bibliografie van Willem Frederik Hermans is vervaardigd door Elly Kamp, voormalig wetenschappelijk medewerker van het NIWI/BNTL en van het Huygens ING.

 
Naar boven