Nederland leest De donkere kamer van Damokles
1 november 2012

Sinds 2006 organiseert de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) elk najaar een Nederland Leest-campagne. Telkens staat een ander boek centraal. Leden van openbare bibliotheken krijgen tijdens de actiemaand een exemplaar van het actieboek cadeau en er worden allerlei activiteiten ontplooid die tot discussie over het boek moeten leiden.

Het boek dat de hele maand november 2012 centraal stond is Willem Frederik Hermans’ roman De donkere kamer van Damokles uit 1958, waarmee Hermans doorbrak bij het grote publiek. In 2010 werd de roman herdrukt in deel 3 van de op het Huygens ING bezorgde reeks Volledige Werken. Deze wetenschappelijke editie vormt de basis voor de diverse herdrukken die in het kader van Nederland Leest verschijnen. Deze herdrukken, met een totale oplage van bijna een miljoen exemplaren, maken van De donkere kamer van Damokles vermoedelijk de wetenschappelijk bezorgde literaire tekst met de grootste oplage ooit in het Nederlandse taalgebied.

Het Huygens ING deed nog op andere manieren mee met Nederland Leest:

– Voor de scholierenpagina van de Nederland Leest-site maakte het Huygens ING samen met Bas Doppen een korte film over de ontstaansgeschiedenis van De donkere kamer van Damokles.

– Samen met het Letterkundig Museum stelde het Huygens ING een kleine tentoonstelling over De donkere kamer van Damokles samen. De tentoonstelling was de hele maand november te bezichtigen.

– In samenwerking met het Letterkundig Museum en de Bibliotheek Den Haag organiseerde het Huygens ING op 22 november 2012 in de Centrale Bibliotheek in Den Haag een speciale Nederland Leest-avond die helemaal in het teken stond van De donkere kamer van Damokles . Deelnemers zijn Peter Kegel, Willem Otterspeer en literair criticus Elsbeth Etty, de avond staat onder leiding van Philip Freriks, de ambassadeur van Nederland Leest.

– Met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam stelde het Huygens ING een kleine tentoonstelling samen van foto’s van Willem Frederik Hermans, die tot 13 januari 2013 te zien is.

De reguliere werkzaamheden aan de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans gaan intussen gewoon door. In september 2012 verscheen Deel 15 (Beschouwend Werk), met daarin De schrijfmachine mijmert gekkepraat (1989), Wittgenstein (1990), Gitaarvissen en banjoklokken (1991) en Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen (1994). Eind oktober 2012 verscheen Deel 4, met daarin de romans Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten (1971) en Het Evangelie van O. Dapper Dapper (1973). Deel 4 werd op 14 november 2012 gepresenteerd in Spui25 in Amsterdam in het kader van een avond over ‘de onbetrouwbare verteller’ bij Hermans.

Voorjaar 2013 verschijnt deel 5 (Romans), met Onder professoren (1975) en Uit talloos veel miljoenen (1981). Najaar 2013 volgt deel 16 (Beschouwend Werk), met daarin Mandarijnen op zwavelzuur (1963) en Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement (1983).


Naar boven