Daan Rutten ontvangt OSL-Award voor proefschrift De ernst van het spel
10 april 2017

Bij de tweede Onderzoeksdag van de Onderzoekschool Literatuurwetenschap kreeg Daan Rutten op 7 april 2017 de OSL-Award 2016 overhandigd voor zijn  proefschrift De ernst van het spel. Willem Frederik Hermans en de ethiek van de persoonlijke mythologie. In december 2016 promoveerde Volledige Werken-onderzoeker Daan Rutten met dit proefschrift over Willem Frederik Hermans aan de Universiteit Utrecht. Een handelsuitgave van De ernst van het spel verscheen bij uitgeverij Verloren.

klein plaatje Ernst van Spel

In De ernst van het spel probeert Rutten misschien wel een van de grootste raadsels in Hermans’ schrijverschap te ontcijferen, namelijk dat van zijn literaire engagement. Hoe kon Hermans zich er als cynische modernist en mensenhater toe zetten om de maatschappij voortdurend te bekritiseren en te beoordelen? Was dit simpelweg in tegenspraak met zijn nihilisme, of verraadt het toch een ethisch principe? Wanneer we Hermans lezen als een spelfilosoof in de traditie van Johan Huizinga, zij het dan wel uitgebreid met Freud en Lacan, meent Rutten dat laatste te kunnen laten zien: juist omdat Hermans de wereld zag als een spel zonder enige grondslag voor een substantiële ethiek of ideologie, was hij op een bepaalde manier uitermate ethisch.

Volgens Rutten verandert dit inzicht niet alleen het negatieve beeld van Hermans’ schrijverschap in het algemeen, maar werpt het ook een nieuw licht op beroemde verhalen als ‘Het behouden huis’, ‘Glas’, ‘De blinde fotograaf’, Ik heb altijd gelijk en de passage over de ‘geschiedenis van de mens’ in Nooit meer slapen.


Naar boven