Deel 14 Volledige Werken Hermans gepresenteerd in Koninklijke Bibliotheek
18 juni 2011

Op vrijdag 17 juni 2011 vond in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de presentatie plaats van Deel 14 van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans en Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965, de briefwisseling van Hermans met F. Bordewijk.

Deel 14 van de Volledige Werken van Hermans bundelt de kloeke bundel Door gevaarlijke gekken omringd, Hermans’ vermaarde poezenboekje De liefde tussen mens en kat en drie uitgaven met in totaal zes toespraken uit de periode 1985-1987 Relikwieën en documenten, Het boek der boeken, bij uitstek en Mondelinge mededelingen.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst gingen schrijver Christiaan Weijts, die het voorwoord bij Een onmiskenbare verwantschap schreef, en Max Pam, gereputeerd Hermans-kenner, in op de nieuwe boeken en spraken over de waarde en het belang van het bewaren van schrijversarchieven in het algemeen en die van F. Bordewijk en Willem Frederik Hermans in het bijzonder.

Ter gelegenheid van de middag, die in het teken stond van relikwieën en documenten uit de archieven van F. Bordewijk en Willem Frederik Hermans, werden enkele bijzondere documenten uit de Bordewijk-collectie en het Willem Frederik Hermans-archief tentoongesteld.

In het najaar van 2011 zal het negende deel van de Volledige Werken feestelijk worden gepresenteerd. Hierin zijn Hermans dichtbundels bijeengebracht: Kussen door een rag van woorden, Horror Coeli en andere gedichten, Hypnodrome en Overgebleven Gedichten. Een deel van dit vroege en relatief onbekende onderdeel van Hermans’ omvangrijke oeuvre, verscheen sinds eind jaren veertig van de vorige eeuw niet meer in druk.


Naar boven