Mandarijnen op zwavelzuur

 

199
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
Eerste druk
.
Groningen
,
De Mandarijnenpers [Willem Frederik Hermans]
,
november 1963 [februari 1964]
.
Inhoudsoverzicht:
Boven op de zangberg (DJ 254); Mandarijnen op zwavelzuur is een dik boek; Snerpende kritiek (DJ 60); Hier en daar heb ik mijzelf geciteerd (DJ 315); De Nederlandse auteur en de wereldcrisis (DJ 157); Goede raad voor jonge schrijvers (1) (DJ 272); Goede raad voor jonge schrijvers (2) (DJ 277); De pruiken en
[p. 103]
de stemmen; De voornaamste culturele weekbladen (DJ 233); De studeerkameremigranten; Melancholie op het bitteruur (DJ 270); Niet met name genoemd (DJ 42); Proeve van rustig lesgeven (DJ 334); Denken tussen aanhalingstekens (DJ 324); De generatie van de dunne boekjes (DJ 205); Plucky Gomperts en het klein geluk (DJ 108); Het Jagertje (DJ 154); Bij de veertigste verjaardag van H.A. Gomperts (DJ 243); Lange lijdensweg van de tijdschriften in het kort (DJ 32, DJ 122, DJ 233); Libertinage; Criterium; Libertinage (vervolg); De Nieuwe Stem; De Gids; Podium IV; Zou de zeeslang hebben gesproken? (DJ 265); De knijpkat op de schoorsteenmantel (DJ 80); Verouderde dampkring (DJ 83); Avondrood der epigonen (DJ 226); Het meccanodoosje van Adriaan van der Veen (DJ 243); Mandarijn Morriën (DJ 239); Van Vriesland, rechtop en omgekeerd (DJ 246, DJ 252); De heilige idil en haar nar (DJ 163); Het knipselbureau (DJ 197); Polemisch mengelwerk (DJ 203); De schrijver en de derde weg; De huursoldaat van de vrede (DJ 248); Het geweten van de Groene Amsterdammer (opgenomen in Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog (JS 117)); Autobiografisch intermezzo (als ‘Inleiding’ opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); Literatuur, politie en overheid (DJ 241; opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); De Graantjespikker (opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); De Haagse posthume gans (DJ 245); De proto-mandarijn (DJ 251); Mandarijnen, nieuwe oogst (DJ 251, DJ 256, DJ I-12, DJ IV-4); Journal intime van generaal Salan (DJ 318); Goede raad voor jonge schrijvers (3) (DJ 271); Register; Inhoud
. Illustraties
Foto's, reproducties van tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels e.d.
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
. Zetterij
VRB-Offsetdrukkerij, Lage der Aa, Groningen
. Drukkerij
VRB-Offsetdrukkerij, Lage der Aa, Groningen
.
Collatie
[1-14]8 [15]12; [1-4], 5-231, [232-248]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.000 [900]
.
Annotatie
Correctie op jaar van verschijnen: gegevens dossier FJ, LM en drukvermelding in de 2e druk uit 1967 (JS 200). Omslagontwerper: gegevens dossier FJ. Typografisch ontwerper: gegevens dossier FJ. Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ. Zetterij: gegevens dossier FJ. Drukkerij: gegevens dossier FJ. Correctie op oplagecijfer: drukvermeldingen in de 2e druk, 2e duizendtal uit 1967 (JS 201). 2 drukproeven: in archief WFH. Drukproef van ‘Journal intime van generaal Salan’: in archief LM. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH. Blaadje met handschriftelijke aantekeningen van de auteur bij de kopij: collectie RD
. Afbeelding
JS 199
.
200
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
tweede druk, herzien en uitgebreid
.
Amsterdam
,
Thomas Rap, Uitgever
,
september 1967
.
Inhoudsoverzicht
Ten opzichte van de 1e druk uit 1963 [1964] (JS 199) uitgebreid met ‘Naschhrift [sic] bij de tweede druk’: Boven op de zangberg (DJ 254); Mandarijnen op zwavelzuur is een dik boek; Snerpende kritiek (DJ 60); Hier en daar heb ik mijzelf geciteerd (DJ 315); De Nederlandse auteur en de wereldcrisis (DJ 157); Goede raad voor jonge schrijvers (1) (DJ 272); Goede raad voor jonge schrij-
[p. 105]
vers (2) (DJ 277); De pruiken en de stemmen; De voornaamste culturele weekbladen (DJ 233); De studeerkameremigranten; Melancholie op het bitteruur (DJ 270); Niet met name genoemd (DJ 42); Proeve van rustig lesgeven (DJ 334); Denken tussen aanhalingstekens (DJ 324); De generatie van de dunne boekjes (DJ 205); Plucky Gomperts en het klein geluk (DJ 108); Het Jagertje (DJ 154); Bij de veertigste verjaardag van H.A. Gomperts (DJ 243); Lange lijdensweg van de tijdschriften in het kort (DJ 32, DJ 122, DJ 233); Libertinage; Criterium; Libertinage (vervolg); De Nieuwe Stem; De Gids; Podium IV; Zou de zeeslang hebben gesproken? (DJ 265); De knijpkat op de schoorsteenmantel (DJ 80); Verouderde dampkring (DJ 83); Avondrood der epigonen (DJ 226); Het meccanodoosje van Adriaan van der Veen (DJ 243); Mandarijn Morriën (DJ 239); Van Vriesland, rechtop en omgekeerd (DJ 246, DJ 252); De heilige idil en haar nar (DJ 163); Het knipselbureau (DJ 197); Polemisch mengelwerk (DJ 203); De schrijver en de derde weg; De huursoldaat van de vrede (DJ 248); Het geweten van de Groene Amsterdammer (opgenomen in Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog (JS 117)); Autobiografisch intermezzo (als ‘Inleiding’ opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); Literatuur, politie en overheid (DJ 241; opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); De Graantjespikker (opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); De Haagse posthume gans (DJ 245); De proto-mandarijn (DJ 251); Mandarijnen, nieuwe oogst (DJ 251, DJ 256, DJ I-12, DJ IV-4); Journal intime van generaal Salan (DJ 318); Goede raad voor jonge schrijvers (3) (DJ 271); Naschhrift [sic] bij de tweede druk (DJ 344, DJ 347, DJ 352); Register; Inhoud
. Illustraties:
Foto's, reproducties van tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels e.d
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
. Drukkerij
[Krips Reprografisch, Meppel]
.
Collatie
[1-21]6 [22]4 [23]6; [1-4], 5-269, [270-272]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.000
.
Colofon
In opdracht van de Mandarijnenpers te Groningen werd de tweede druk van dit boek verzorgd door Thomas Rap, Uitgever te Amsterdam. De oplage bedraagt 1000 genummerde exemplaren. Dit is nummer [ ]
.
Annotatie
Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ. Drukkerij: archiefmateriaal LM. Bij deze druk maakte WFH een affiche, getiteld Tekst en foto's uit ‘Mandarijnen op zwavelzuur’, Amsterdam, Thomas Rap, 1967; grafische verzorging: Jacob Boots en Wim Wandel / Top Design. Correctie-exemplaar van de vorige druk: in archief WFH
. Afbeelding
JS 200
.
201
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
tweede druk, herzien, en uitgebreid, tweede duizendtal
.
Amsterdam
,
Thomas Rap, Uitgever
,
december 1967
.
Inhoudsoverzicht
Gelijk aan de 2e druk uit september 1967 (JS 200)
. Illustraties
Foto's, tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels ed.
[p. 106]
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
.
Collatie
[1-21]6 [22]4 [23]6; [1-4], 5-269, [270-272]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.000
.
Colofon
Eerste druk (De Mandarijnenpers, Groningen) negenhonderd exemplaren. November 1963 (in de handel februari 1964). Tweede druk, herzien en uitgebreid. In opdracht van De Mandarijnenpers verzorgd en in de handel gebracht door Thomas Rap, uitgever te Amsterdam. Eerste duizendtal genummerde exemplaren september 1967. Tweede duizendtal genummerde exemplaren december 1967. Dit is nummer [ ] december 1967
.
Annotatie
Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ. Deze druk bestaat uit dezelfde vellen als het eerste duizendtal: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 201
.
202
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
tweede druk, herzien en uitgebreid, derde duizendtal
.
Amsterdam
,
Thomas Rap, Uitgever
,
februari 1969
.
Inhoudsoverzicht
Gelijk aan de 2e druk uit september 1967 (JS 200)
. Illustraties
Foto's, tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels ed.
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
.
Collatie
[1-21]6 [22]4 [23]6; [1-4], 5-269, [270-272]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.000
.
Colofon
In opdracht van de Mandarijnenpers te Groningen werd de tweede druk van dit boek verzorgd door Thomas Rap, uitgever te Amsterdam
.
Annotatie
Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ
. Afbeelding
JS 202
.
203
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
3e druk
.
Amsterdam
,
Thomas Rap, Uitgever
,
september [juli / oktober / november] 1970
.
Inhoudsoverzicht
Ten opzichte van de 2e druk uit september 1967 (JS 200) uitgebreid met ‘Jeugd draagt de fakkel verder’ en ‘Hermans wint na 10 jaar geschil met uitgever’: Boven op de zangberg (DJ 254); Mandarijnen op zwavelzuur is een dik boek; Snerpende kritiek (DJ 60); Hier en daar heb ik mijzelf geciteerd (DJ 315); De Nederlandse auteur en de wereldcrisis (DJ 157); Goede raad voor jonge schrijvers (1) (DJ 272); Goede raad voor jonge schrijvers (2) (DJ 277); De pruiken en de stemmen; De voornaamste culturele weekbladen (DJ 233); De studeerkameremigranten; Melancholie op het bitteruur (DJ 270); Niet met name genoemd (DJ 42); Proeve van rustig lesgeven (DJ 334); Denken tussen aanhalingstekens (DJ 324); De generatie van de dunne boekjes (DJ 205); Plucky Gomperts en het klein geluk (DJ 108); Het Jagertje (DJ 154); Bij de veertigste verjaardag van H.A. Gomperts (DJ 243); Lange lijdensweg van de tijdschriften in het kort (DJ 32, DJ 122, DJ 233); Libertinage; Criterium; Libertinage (vervolg); De Nieuwe Stem; De Gids; Podium IV; Zou de zeeslang hebben gespro-
[p. 107]
ken? (DJ 265); De knijpkat op de schoorsteenmantel (DJ 80); Verouderde dampkring (DJ 83); Avondrood der epigonen (DJ 226); Het meccanodoosje van Adriaan van der Veen (DJ 243); Mandarijn Morriën (DJ 239); Van Vriesland, rechtop en omgekeerd (DJ 246, DJ 252); De heilige idil en haar nar (DJ 163); Het knipselbureau (DJ 197); Polemisch mengelwerk (DJ 203); De schrijver en de derde weg; De huursoldaat van de vrede (DJ 248); Het geweten van de Groene Amsterdammer (opgenomen in Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog (JS 117)); Autobiografisch intermezzo (als ‘Inleiding’ opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); Literatuur, politie en overheid (DJ 241; opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); De Graantjespikker (opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); De Haagse posthume gans (DJ 245); De proto-mandarijn (DJ 251); Mandarijnen, nieuwe oogst (DJ 251, DJ 256, DJ I-12, DJ IV-4); Journal intime van generaal Salan (DJ 318); Goede raad voor jonge schrijvers (3) (DJ 271); Naschrift bij de tweede druk (DJ 344, DJ 347, DJ 352); Jeugd draag t de fakkel verder; Hermans wint na 10 jaar geschil met uitgever (DJ IV-39); Register; Inhoud
. Illustraties
Foto's, reproducties van tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels e.d
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
.
Collatie
[1-21]6 [22]4 [23]6; [1-4], 5-269, [270-272]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.000
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens WB (juli) / gegevens LM (oktober) / gegevens dossier FJ (november). Varianten: gegevens voorwoord op p. [4]. Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ. Bij deze druk maakte WFH een affiche, getiteld Schrijvers verdwijnen spoorloos
. Afbeelding
JS 203
.
204
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
4e druk
.
Amsterdam
,
Thomas Rap
,
juli 1973
.
Inhoudsoverzicht
Ten opzichte van de 3e druk uit 1970 (JS 203) uitgebreid met ‘De kroon op dit werk’ en ‘Een pleidooi’: Boven op de zangberg (DJ 254); Mandarijnen op zwavelzuur is een dik boek; Snerpende kritiek (DJ 60); Hier en daar heb ik mijzelf geciteerd (DJ 315); De Nederlandse auteur en de wereldcrisis (DJ 157); Goede raad voor jonge schrijvers (1) (DJ 272); Goede raad voor jonge schrijvers (2) (DJ 277); De pruiken en de stemmen; De voornaamste culturele weekbladen (DJ 233); De studeerkameremigranten; Melancholie op het bitteruur (DJ 270); Niet met name genoemd (DJ 42); Proeve van rustig lesgeven (DJ 334); Denken tussen aanhalingstekens (DJ 324); De generatie van de dunne boekjes (DJ 205); Plucky Gomperts en het klein geluk (DJ 108); Het Jagertje (DJ 154); Bij de veertigste verjaardag van H.A. Gomperts (DJ 243); Lange lijdensweg van de tijdschriften in het kort (DJ 32, DJ 122, DJ 233); Libertinage; Criterium; Libertinage (vervolg); De Nieuwe Stem; De Gids; Podium IV; Zou de zeeslang hebben gesproken? (DJ 265); De knijpkat op de schoorsteenmantel (DJ 80); Verouderde dampkring (DJ 83); Avondrood der epigonen (DJ 226); Het meccanodoosje van Adriaan van der Veen (DJ 243); Mandarijn Morriën (DJ 239);
[p. 108]
Van Vriesland, rechtop en omgekeerd (DJ 246, DJ 252); De heilige idil en haar nar (DJ 163); Het knipselbureau (DJ 197); Polemisch mengelwerk (DJ 203); De schrijver en de derde weg; De huursoldaat van de vrede (DJ 248); Het geweten van de Groene Amsterdammer (opgenomen in Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog (JS 117)); Autobiografisch intermezzo (als ‘Inleiding’ opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); Literatuur, politie en overheid (DJ 241; opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); De Graantjespikker (opgenomen in De Mandarijnenpers (JS 118)); De Haagse posthume gans (DJ 245); De proto-mandarijn (DJ 251); Mandarijnen, nieuwe oogst (DJ 251, DJ 256, DJ I-12, DJ IV-4); Journal intime van generaal Salan (DJ 318); Goede raad voor jonge schrijvers (3) (DJ 271); Naschrift bij de tweede druk (DJ 344, DJ 347, DJ 352); Jeugd draagt de fakkel verder; Hermans wint na 10 jaar geschil met uitgever (DJ IV-39); De kroon op dit werk (DJ II-18); Een pleidooi (DJ 423); Register; Inhoud
. Illustraties
Foto's, reproducties van tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels e.d
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
.
Collatie
[1-21]6 [22]8 [23]6; [1-4], 5-278, [279-280]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd; genaaid gebonden in halflinnen
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.500
.
Annotatie
Verschijningsdatum: gegevens voorwoord op p. [4]. Varianten: archiefmateriaal WFH, gegevens dossier FJ en voorwoord op p. [4]. Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ. Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH; van deze druk verschenen 1.400 gebrocheerde en 100 gebonden exemplaren: archiefmateriaal WFH. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 204
.
205
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
vierde druk, tweede oplage
.
Amsterdam
,
Thomas Rap
,
[april] 1976
.
Inhoudsoverzicht
Gelijk aan de 4e druk uit 1973 (JS 204)
. Illustraties
Foto's, tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels ed
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
. Drukkerij
[Krips Reprografisch, Meppel]
.
Collatie
[1-21]6 [22]8 [23]6; [1-4], 5-278, [279-280]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.400 / 1.500
.
Annotatie
Maand van verschijnen: drukvermeldingen in de 4e druk, 6e oplage uit 1985 (JS 210). Varianten: archiefmateriaal WFH. Drukkerij: archiefmateriaal WFH. Het portret van Koos Schuur op p. 92 is afgesneden; het motto op de titelpagina is weggevallen, zie: Mandarijnen op zwavelzuur, Supplement uit 1983 (JS 209), p. 108. Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ. Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH (1.400) / gegevens uitgever (1.500)
. Afbeelding
JS 205
.
206
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
vierde druk, derde oplage
.
Amsterdam
,
Thomas Rap
,
[oktober] 1977
.
Inhoudsoverzicht
Gelijk aan de 4e druk uit 1973 (JS 204)
. Illustraties
Foto's, tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels ed
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
.
Collatie
[1-21]6 [22]8 [23]6; [1-4], 5-278, [279-280]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.600
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH, drukvermeldingen in de 4e druk, 6e oplage uit 1985 (JS 210). Varianten: catalogus 205, 2e druk met supplement (lente 1982) van antiquariaat Schuhmacher in Amsterdam, nr. 105; het portret van Koos Schuur op p. 92 is hersteld; het motto op de titelpagina is weggevallen, zie: Mandarijnen op zwavelzuur, Supplement uit 1983 (JS 209), p. 108. Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 206
.
207
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
vierde druk, vierde oplage
.
Baarn
,
Erven Thomas Rap
,
[oktober / november] 1981
.
Inhoudsoverzicht
Gelijk aan de 4e druk uit 1973 (JS 204)
. Illustraties
Foto's, tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels ed.
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
.
Collatie
[1-21]6 [22]8 [23]6; [1-4], 5-278, [279-280]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in karton
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens dossier FJ (oktober); drukvermeldingen in de 4e druk, 6e oplage uit 1985 (JS 210) (november). Het motto op de titelpagina is weggevallen, zie: Mandarijnen op zwavelzuur, Supplement uit 1983 (JS 209), p. 108. Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ
. Afbeelding
JS 207
.
208
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
vierde druk, vijfde oplage
.
Parijs
,
De Mandarijnenpers [i.s.m. De Harmonie]
,
[juli / augustus] 1983
.
ISBN
9061691923
.
Inhoudsoverzicht
Gelijk aan de 4e druk uit 1973 (JS 204)
. Illustraties
Foto's, tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels ed
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[WFH]
. Typografisch ontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
. Drukkerij
Krips Repro, Meppel
.
Collatie
[1-21]6 [22]8 [23]6; [1-4], 5-278, [279-280]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
2.032
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH, gegevens dossier FJ en drukvermeldingen in de 4e druk, 6e oplage uit 1985 (juli); gegevens uitgever (augustus). Varianten: archiefmateriaal WFH en gegevens dossier FJ. Foto
[p. 111]
achterzijde omslag: gegevens dossier FJ. Drukkerij: gegevens dossier FJ. Oplagecijfer: gegevens uitgever. Het motto op de titelpagina is weggevallen, zie: Mandarijnen op zwavelzuur, Supplement uit 1983 (JS 209), p. 108. Deze druk verscheen tegelijk met Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement: gegevens uitgever. Correctie-exemplaar van de vorige druk: collectie FJ
. Afbeelding
JS 208
.
209
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur. Supplement
.
[Eerste druk]
.
Paris
,
De Mandarijnenpers [i.s.m. De Harmonie]
,
[juli / augustus] 1983
.
ISBN
9061692008
.
Inhoudsoverzicht
Inleiding; Aanvulling over Jacques Gans (DJ I-43); Goede raad voor oude schrijvers (DJ 614, DJ 617); Conserve, Acacia's en uitgevers (DJ I-45); Bederf voor vervaging (DJ 813); Hoe de VPRO (DJ IV-72); Hulde, hulde! (DJ I-44); Schichtig en nog luier (DJ 860); De nieuwe zedenmeesters (DJ 820); Open brief over Kalma (DJ 863); Krijgslisten (DJ 761); Opiniebladen 1-3 (DJ 748, DJ 749, DJ 750); Oorlog in Londen 1-2 (DJ 770, DJ 771); Het Weinrebrapport; Wanklanken Haagse Posthoorn 1-8 (DJ 784, DJ 785, DJ 786, DJ 788, DJ 789, DJ 790, DJ 791, DJ 792); Battus: Aadjes; Prestige Nederl. Literatuur (DJ 801); R. Rubinstein's fantasie (DJ 810); Klotser van de Haagse Post (DJ 828); ‘Bluf’ van Rubinstein; Weinreb bij de neus genomen (DJ 404); Kamerlid Joop Voogd; Kamer onthoudt zich van oordeel; Brief aan Van der Leeuw; Brief aan Van der Leeuw; Kamer slap (De Rooy); Voogd: het mooiste beroep; H. Turksma retourneert oorlogskruis; Men leze Nuis Aad; Weinreb revisited (DJ 865); Ingezonden stuk van Schöffer (DJ 865)
. Illustraties
Foto's, reproducties van tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels e.d.
Omslagontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door Ed van der Elsken
. Drukkerij
[Krips Repro Meppel]
.
Collatie
[1-9]6; [1-4], 5-107, [108]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Druktechniek
Offset
. Oplage
5.157
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH (juli) / gegevens uitgever (augustus). Varianten (in de aanvullingen bij Mandarijnen op zwavelzuur): gegevens dossier FJ. Drukkerij: gegevens dossier FJ en uitgever. Oplagecijfer: gegevens uitgever. Dit supplement kwam tegelijk met de jubileumuitgave (JS 208) uit: gegevens uitgever. Typoscript (1 pagina): in archief De Harmonie. Ozalidproef met correcties door WFH en uitgever: collectie FJ. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 209
.
210
. Willem Frederik Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur
.
vierde druk, zesde oplage
.
Parijs
,
De Mandarijnenpers [i.s.m. De Harmonie]
,
maart [april] 1985
.
Drukvermeldingen
4e druk 2e oplage april 1976, 4e druk 3e oplage oktober 1977, 4e druk 4e oplage november 1981, 4e druk 5e oplage juli 1983, 4e druk 6e oplage maart 1985
.
ISBN
9061691923
.
Inhoudsoverzicht
Gelijk aan de 4e druk uit 1973 (JS 204)
. Illustraties
Foto's, tijdschriftartikelen, brieven, krantenknipsels e.d
. Varianten
Ja
.
[p. 113]
Omslagontwerper
[WFH]
. Lettertype
Schrijfmachineletter
. Foto WFH
achterzijde omslag door [WFH]
.
Collatie
[1-21]6 [22]8 [23]6; [1-4], 5-278, [279-280]; 26,5 × 24 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk (JS 208)
. Druktechniek
Offset
.
Annotatie
Correctie op maand van verschijnen: gegevens uitgever. Varianten: gegevens dossier FJ. Omslagontwerper: gegevens uitgever. Foto achterzijde omslag: gegevens dossier FJ. Drukproef: in archief WFH. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: collectie RD
. Afbeelding
JS 210
.


illustratie
JS 199illustratie
JS 200illustratie
JS 201illustratie
JS 202illustratie
JS 203illustratie
JS 204illustratie
JS 205illustratie
JS 206illustratie
JS 207illustratie
JS 208illustratie
JS 209illustratie
JS 210

 
Naar boven