Het behouden huis

 

72
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
[Eerste druk]
.
Amsterdam
,
De Bezige Bij
,
1951 [1952]
.
Serie
Ultimatumreeks deel 2
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
. Illustraties
Litho's
.
Omslagontwerper
Mart Kempers
. Typografisch ontwerper
Mart Kempers
. Lettertype
Perpetua
. Illustrator
Mart Kempers
. Drukkerij
Drukkerijen vh Ellerman Harms nv (tekst); Drukkerij Vermolen (litho's)
. Binderij
Binderij G.W.C Paardekooper
.
Collatie
[1]10 [2-3]8 [4]10; [1-4], 5-68, [69-72]; 21,5 × 13 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
500
.
Colofon
De Ultimatumreeks dankt haar naam aan de huidige situatie van onze literatuur. Zij zal worden samengesteld uit boeken van culturele waarde, die niet op de traditionele wijze te exploiteren zijn: romans, novellen, verhalen, gedichtenbundels en essays van hoofdzakelijk jonge Nederlandse schrijvers. Deze reeks wordt door De Bezige Bij te Amsterdam uitgegeven tegen aanmaakkosten, dus zonder winstmarge. De verzorging van elk boek berust bij een typografisch ontwerper. De prijs per reeks is ƒ15,-. Als tweede deel van de Ultimatumreeks koos de redactie ‘Het behouden huis’, een novelle van Willem Frederik Hermans. Het is in de herfst van 1951 gezet uit de Perpetua en gedrukt door drukkerijen
[p. 54]
vh Ellerman Harms nv. De typografische verzorging en de illustraties zijn van Mart Kempers. De litho's zijn gedrukt door Drukkerij Vermolen. Er zijn 500 genummerde exemplaren gedrukt op Bodoni van Proost & Brandt nv. Het brocheerwerk werd uitgevoerd door Binderij G.W.C. Paardekooper
.
Annotatie
Correctie op jaar van verschijnen: gegevens dossier FJ en LM. 2 typoscripten: in archief WFH; 1 typoscript: in archief LM. Drukproef: in archief WFH. Vertaald in het Engels door Estelle Debrot en verschenen onder de titel ‘The house of Refuge’ in Delta 9 (1966) afl. 3, pp. 31-66, in Odyssey Review 1961 nr. 1 en in The World of Modern Fiction, New York 1966; vertaald in het Frans en verschenen onder de titel ‘La maison préservée’ in Nouvelles néerlandaises des Flandres et des Pays-Bas, Parijs 1965. Er bestaan ook ongenummerde exemplaren (bij Katholieke Universiteit Brabant (gegevens GGC), WB en catalogus 205, 2e druk met supplement (lente 1982) van antiquariaat Schuhmacher in Amsterdam, nr. 7)
. Afbeelding
JS 72
.
73
. W.F. Hermans,
Het behouden huis
.
[Tweede druk]
.
Amsterdam
,
De Bezige Bij
,
[oktober] 1960
.
Serie
Literaire Pocket Serie No. 52
. Copyright
1960 by W.F. Hermans, Groningen
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
Karel Beunis Gkf
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg nv, Epe
.
Collatie
[1-4], 5-93, [94-96]; 18 × 11 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Boekdruk
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens LM. Varianten: catalogus 205, 2e druk met supplement (lente 1982) van antiquariaat Schuhmacher in Amsterdam, nr. 8. Drukproef: in archief WFH. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 74
.
74
. W.F. Hermans,
Het behouden huis
.
[Derde druk]
.
Amsterdam
,
De Bezige Bij
,
1961
.
Serie
Literaire Pocket Serie No. 52
. © Copyright
1960 by W.F. Hermans, Groningen
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Karel Beunis Gkf
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg nv, Epe
.
Collatie
[1-4], 5-93, [94-96]; 18 × 11 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Boekdruk
.
Afbeelding
JS 74
.
75
. W.F. Hermans,
Het behouden huis
.
Derde druk [Vierde druk]
.
Amsterdam
,
De Bezige Bij
,
[november] 1962
.
Serie
Literaire Pocket Serie No. 52
. © Copyright
1960 by W.F. Hermans, Groningen
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Karel Beunis Gkf
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg nv, Epe
. Collatie
[1-6]8; [1-4], 5-93, [94-96]; 18 × 11 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
2.294
.
[p. 55]
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens dossier FJ en LM. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 74
.
76
. W.F. Hermans,
Het behouden huis
.
Vierde druk [Vijfde druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
1962 [juni 1963]
.
Serie
Literaire Pocket 52
. Copyright
1960 by W.F. Hermans, Groningen
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[Karel Beunis]
. Lettertype
Baskerville
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-4], 5-92, [93-96]; 18 × 11 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
3.005
.
Annotatie
Correctie op verschijningsdatum: gegevens dossier FJ en LM. Varianten: archiefmateriaal WFH. Omslagontwerper: gegevens LM. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 74
.
77
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Vijfde druk [Zesde druk]
.
Amsterdam
,
De Bezige Bij
,
1964 [januari 1965]
.
Serie
Literaire Pocket 52
. Copyright
1960 W.F. Hermans Groningen
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
[Karel Beunis]
. Lettertype
Garamond
. Foto WFH
achterzijde omslag door Wim van der Linden
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-4], 5-92, [93-96]; 18 × 11 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
4.000
.
Annotatie
Correctie op verschijningsdatum: gegevens dossier FJ en LM. Omslagontwerper: gegevens LM. Oplagecijfer: gegevens LM
. Afbeelding
JS 74
.
78
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Zesde druk [Zevende druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[februari] 1968
.
Serie
Literaire Reuzenpocket 255
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-4], 5-80; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
5.023
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens dossier FJ en LM. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
79
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Zevende druk [Achtste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
1969
.
Serie
Literaire Reuzenpocket 255
. Copyright
© 1951 W.F Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-4], 5-80; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
5.012
.
Annotatie
Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
80
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Achtste druk [Negende druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[januari] 1971
.
Serie
Literaire Reuzenpocket 255
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
ca. 3.000
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens dossier FJ en LM. Oplagecijfer: gegevens uitgever; van de beide drukken uit 1971 bedroeg de gezamenlijke oplage 6.093 exemplaren: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
81
. Willem F rederik Hermans,
Het behouden huis
.
Negende druk [Tiende druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
1971
.
Serie
Literaire Reuzenpocket 255
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
ca. 3.000
.
Annotatie
Oplagecijfer: gegevens uitgever; van de beide drukken uit 1971 bedroeg de gezamenlijke oplage 6.093 exemplaren: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
82
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Tiende druk [Elfde druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
1972
.
Drukvermeldingen
1e druk (Ultimatumreeks 2) 1951; 2e druk (LP 52) 1961; 3e druk 1962; 4e druk 1963; 5e druk 1965; 6e druk (LRP 255) 1968; 7e druk 1969; 8e druk 1971; 9e druk 1971; 10e druk 1972
.
Serie
Literaire Reuzenpocket 255
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
3.096
.
Annotatie
Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
83
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Elfde druk [Twaalfde druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[maart] 1973
.
Serie
Literaire Reuzenpocket 255
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
[p. 57]
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
4.092
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
84
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Twaalfde druk [Dertiende druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[na maart] 1973
.
Serie
Literaire Reuzenpocket 255
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
5.934
.
Annotatie
Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
85
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Dertiende druk [Veertiende druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[februari] 1975
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
10.221
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
86
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Veertiende druk [Vijftiende druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
1976
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
10.209
.
Annotatie
Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
87
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Vijftiende druk [Zestiende druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[september] 1978
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
10.172
.
[p. 58]
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
88
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Zestiende druk [Zeventiende druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[januari] 1980
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
9.912
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Oplagecijfer: gegevens uitgever. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 96
.
89
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Zeventiende druk [Achttiende druk]
,
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
1981
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
10.157
.
Annotatie
Varianten: archiefmateriaal WFH. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
90
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Achttiende druk [Negentiende druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[mei] 1984
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
10.240
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens WB. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
91
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis en andere verhalen
.
Met inleiding en aantekeninge deur Henriette Roos (Universiteit van Suid-Afrika). Eerste geoutoriseerde uitgawe [Twintigste druk]
.
Pretoria
,
Kaapstad, Academica
,
1984
.
Serie
Literatuur van Die Lae Lande
. ISBN
0 86874 183 3
. Copyright
Kopiereg in Nederlandse tekste deur Willem Frederik Hermans; Kopiereg © in Inleiding en Aantekeninge 1984 deur Henriette Roos
.
Inhoudsoverzicht
Het behouden huis (opgenomen in Paranoia (JS 99)); Een landingspoging op Newfoundland (opgenomen in Een landingspoging op Newfoundland
[p. 59]
en andere verhalen (JS 137)); De blinde fotograaf (opgenomen in Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen (JS 137)); Homme's hoest (JS 356)
.
Lettertype
Times Roman
. Foto WFH
achterzijde omslag door Karl Breyer
. Zetterij
ProSet-Flexoplate, Kaapstad
. Drukkerij
Nasionale Boekdrukkery, Goodwood
.
Collatie
[1-4]16 [5]18 [6]16; [1-6], 7-194, [195-196]; 21,5 × 13,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Offset
.
Afbeelding
JS 91
.
92
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Negentiende druk [Eenentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[november] 1986
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de 19e druk uit 1984 (JS 90)
. Druktechniek
Offset
. Oplage
8.078
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Oplagecijfer: gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 96
.
93
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Twintigste druk [Tweeëntwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[december] 1989
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
7.573
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Oplagecijfer: gegevens uitgever. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 96
.
94
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis en andere verhalen
.
Met inleiding en aantekeninge deur Henriette Roos (Universiteit van Suid-Afrika). Tweede uitgawe [Drieëntwintigste druk]
.
Kaapstad, Pretoria
,
Human & Rousseau
,
1990
.
Serie
Literatuur van Die Lae Lande
. ISBN
0 7981 2706 6
. Copyright
Kopiereg in Nederlandse tekste deur Willem Frederik Hermans; Kopiereg © in Inleiding en Aantekeninge 1984 deur Henriette Roos
.
Inhoudsoverzicht
Gelijk aan de 1e Zuid-Afrikaanse druk uit 1984 (JS 91)
.
Lettertype
Times Roman
. Foto WFH
achterzijde omslag door Karl Breyer
. Zetterij
ProSet-Flexoplate, Kaapstad
. Drukkerij
Nasionale Boekdrukkery, Goodwood
.
Collatie
[1-4]16 [5]18 [6]16; [1-6], 7-194, [195-196]; 21,5 × 13,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de 1e Zuid-Afrikaanse druk uit 1984 (JS 91)
. Druktechniek
Offset
.
Bewaarplaats
KB en collectie WB
. Afbeelding
JS 91
.
95
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
[Vierentwintigste druk]
.
Baambrugge
,
Grote Letter Bibliotheek, Jan Tholenaar BV
,
[april] 1993
.
Serie
Grote letter bibliotheek 1229
. ISBN
90 364 1229 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans, Haren; Copyright 1993 voor deze speciale uitgave: Grote Letter Bibliotheek - Jan Tholenaar BV ‘Kroonesteyn’ - Baambrugge
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Collatie
[1-2]16 [3]8 [4]16; [1-4], 5-111, [112]; 22,5 × 16 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in karton
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Offset
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH
. Afbeelding
JS 95
.
96
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Eenentwintigste druk [Vijfentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[maart] 1994
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans Haren
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
. Binderij
Erven Kramer B.V., Nieuw-Vennep
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de 22e druk uit 1989 (JS 93)
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.750
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens Boekblad. Varianten: archiefmateriaal WFH. Binderij: gegevens drukkerij. Oplagecijfer: gegevens drukkerij. Correctie-exemplaar van de 22e druk uit 1989 (JS 93) (zonder aantekeningen door WFH): in archief drukkerij. Drukproef: in archief drukkerij
. Afbeelding
JS 96
.
97
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Tweeëntwintigste druk [Zesentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[mei] 1995
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
. Binderij
Erven Kramer, Nieuw-Vennep
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
2.500
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens drukkerij. Binderij: gegevens drukkerij. Oplagecijfer: gegevens drukkerij. Correctie-exemplaar van de vorige druk (zonder aantekeningen door WFH): in archief drukkerij
. Afbeelding
JS 96
.
98
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis
.
Drieëntwintigste druk [Zevenentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[december] 1998
.
Serie
BBLiterair
. ISBN
90 234 0255 3
. Copyright
© 1951 W.F. Hermans
.
Opgenomen in:
Paranoia (JS 99)
.
Omslagontwerper
Leendert Stofbergen
. Typografisch ontwerper
Tessa Fagel
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg Epe
. Binderij
De Haan, Zwolle
.
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
.
[p. 62]
Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.450
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens drukkerij. Binderij: gegevens drukkerij. Oplagecijfer: gegevens drukkerij. Correctie-exemplaar van de vorige druk (zonder aantekeningen door WFH): in archief drukkerij. Drukproef (16 pagina's): in archief drukkerij
. Afbeelding
JS 96
.
98 a
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis.
Vierentwintigste druk [Achtentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[augustus]2000
.
ISBN
90 234 6214 9
. Copyright ©
1951 W.F. Hermans
.
Omslagontwerper
Robbert Nix
. Lettertype
Garamond
. Drukkerij
Hooiberg EPE
Collatie
[1-5]8; [1-4], 5-79, [80]; 19,5 x 12, 5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in karton metstofomslag
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
3.000
.
98 b
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis.
[Negenentwintigste druk]
.
Groningen
,
Wolt ers-Noordhoff; Amsterdam, Bulkboek
,
2000
.
Serie
Penta Pockets
. ISBN
9001 55290 0
. Copyright ©
1951 W.F. Hermans
.
Omslagontwerper
Harry de Graaff
.
Collatie
[1-4], 5-55, [56-64]; 20 x 12 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Opnieuwgezet
. Druktechniek
Offset
.
98 c
. Willem Frederik Hermans,
Het behouden huis.
Zesentwintigste druk [Dertigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij De Bezige Bij
,
[september] 2004
.
Drukvermeldingen
Eerste druk (Ultimatumreeks 2) 1951; Tweede druk (LP 52) 1961; Derdedruk 1962; Vierde druk 1963; Vijfde druk 1965; Zesde druk (LRP 225) 1968; Zevende druk1969; Achtste druk 1971; Negende druk 1971; Tiende druk 1972; Elfde druk 1973; Twaalfdedruk 1973; Dertiende druk (BB Literair) 1975; Veertiende druk 1976; Vijftiende druk 1978;Zestiende druk 1980; Zeventiende druk 1981; Achttiende druk 1984; Negentiende druk 1986;Twintigste druk 1989; Eenentwintigste druk 1994; Tweeëntwintigste druk 1995;Drieëntwintigste druk 1998; Vierentwintigste druk (gebonden) 2000; Vijfentwintigste druk(opgenomen in Het grote medelijden) 2002; Zesentwintigste druk 2004.
Serie
[Gouden Bijtjes]
. ISBN
90 234 1571 x
. Copyright ©
1951 Erven W.F. Hermans
.
Omslagontwerper
Studio Jan de Boer
. Omslagillustratie Richard Jenkins, Trevillion PictureLibrary. Typografischontwerper Peter Verwey, Zwanenburg. Drukkerij
Wöhrman, Zutphen
.
Collatie
[1-4], 5-89, [90-92]; 15,5 x 10, 5 cm
. Bindwijze
Garenloos gebonden in karton
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Offset
. Oplage
8.000
.
Annotatie
De uitgever rekent de uitgave van Het behouden huis in Het grote medelijden (JS 445a.) als Vijfentwintigste druk
.


illustratie
JS 72illustratie
JS 74illustratie
JS 96illustratie
JS 91illustratie
JS 95

 
Naar boven