De tranen der acacia’s

 
27
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
[Eerste druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[november] 1949
.
Copyright
1949 by W.F. Hermans
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
[Juus Hartman]
.
Collatie
[1-26]8 [27]6; [1-4], 5-424, [425-428]; gebrocheerd: 23,5 × 15,5 cm.; gebonden: 23,5 × 16 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd; genaaid gebonden in linnen met stofomslag
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
2.000
.
Annotatie
Omslagontwerper: gegevens dossier FJ en archiefmateriaal LM. Oplagecijfer: W.F. Hermans, ‘Eerste Zinnen van Romans’. In: Mondelinge mededelingen, Amsterdam 1987, p. 85 (JS 391). Maand van verschijnen: GvO/NM 12. Een vel manuscript met daarop aantekeningen van WFH over de opzet van en diverse passages uit De tranen der acacia's: collectie WB. Verschillende ontwerpen voor het omslag: in archief WFH. Drie complete drukproeven en enkele fragmenten: in archief WFH
. Afbeelding
JS 27
.
28
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Tweede druk
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[mei] 1950
.
Copyright
1949 by W.F. Hermans
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[Juus Hartman]
. Drukkerij
[Thieme, Nijmegen]
.
Collatie
[1-26]8; [1-4], 5-414, [415-416]; 23,5 × 16 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in linnen met stofomslag
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
ca. 2.000
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens dossier FJ en LM. Varianten: archiefmateriaal WFH, gegevens dossier FJ, catalogus 205, 2e druk met supplement (lente 1982) van antiquariaat Schuhmacher in Amsterdam, nr. 151 en catalogus van antiquariaat De Slegte in Amsterdam, november 1998, p. 4. Omslagontwerper: gegevens dossier FJ en archiefmateriaal LM. Drukkerij: archiefmateriaal WFH. Oplagecijfer: gegevens Wouter van Oorschot. Correctie-exemplaar van de vorige druk: in archief WFH
. Afbeelding
JS 28
.
29
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Derde, herziene druk
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[mei] 1953
.
Copyright
1949 by W.F. Hermans, Groningen
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[Helmut Salden]
. Drukkerij
N.V. G.J. van Amerongen & Co., Amersfoort
.
Collatie
[1-22]8 [23]10; [1-4], 5-370, [371-372]; 21 × 13,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in linnen met stofomslag
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
3.000
.
Literatuurverwijzing
Frans A. Janssen, ‘Het gelijk van Pyrrhon’. In: Bedriegers en bedrogenen, Amsterdam 1980, p. 17
. Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Omslagontwerper: archiefmateriaal WFH, archiefmateriaal LM en catalogus van antiquariaat De Slegte in Amsterdam, november 1998, p. 4. Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever; volgens Hans van Straten bedroeg de oplage 11.000 exemplaren: Hans van Straten, Hermans: zijn tijd, zijn werk, zijn leven, Soesterberg 1999, p. 341. Correctie-exemplaar van de vorige druk: in archief LM. Exemplaar mer handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 29
.
30
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Vierde druk
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[september] 1961
.
Serie
De Witte Olifant
. Copyright
1949 by W.F. Hermans, Groningen
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
Nicolaas Wijnberg
. Drukkerij
N.V. G.J. van Amerongen & Co., Amersfoort
.
Collatie
[1-22]8 [23]10; [1-4], 5-370, [371-372]; 21 × 13,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in karton met stofomslag
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
6000
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens LM. Oplagecijfer: WFH/NM 270. WFH heeft deze druk niet geautoriseerd: gegevens dossier FJ. Deze 4e druk is van de 4e [5e] te onderscheiden door een andere collatieformule en door een vermelding op p. [2], die in de 4e [5e] druk is weggelaten, namelijk: Printed in the Netherlands by N.V. G.J. van Amerongen & Co., Amersfoort: gegevens LM
. Afbeelding
JS 30
.
31
. Willem Frederik Hermans, De tranen der acacia's
.
Vierde druk [Vijfde druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
1961 [1963]
.
Serie
De Witte Olifant
. Copyright
1949 by W.F. Hermans, Groningen
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
Nicolaas Wijnberg
.
Collatie
[1-21]8 [22]9 [23]8; [1-4], 5-370; 21 × 13,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in karton met stofomslag
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
.
Annotatie
Correctie op jaar van verschijnen: gegevens uitgever en drukvermeldin-
[p. 36]
gen in de 16e druk uit 1979 (JS 42). De 4e druk is van deze 4e [5e] te onderscheiden door een andere collatieformule en door een vermelding op p. [2], die in deze 4e [5e] druk is weggelaten, namelijk: Printed in the Netherlands by N.V.G.J. van Amerongen & Co., Amersfoort: gegevens LM. Er zijn exemplaren met 2 blanco pagina's na p. 370: verborgen herdruk?
(bewaarplaats:
collectie WB
). Afbeelding
JS 30
.
32
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
[Zesde druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
1966
.
Serie
De Witte Olifant
. Copyright
1949 by W.F. Hermans, Groningen
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
[Nicolaas Wijnberg]
.
Collatie
[1-21]8 [22]10 [23]8; [1-4], 5-370, [371-372]; 21 × 13,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in karton met stofomslag
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
3.000
.
Annotatie
WFH heeft deze druk niet geautoriseerd: gegevens dossier FJ. Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever. Omslagontwerper: gegevens LM
. Afbeelding
JS 32
.
*33
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
[Zevende druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
1966 [1967]
.
Oplage
2.000
.
Annotatie
Verborgen herdruk. Jaar van verschijnen: drukvermeldingen in de 16e druk uit 1979 (JS 42). Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever
.
34
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
[Achtste druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
1966 [1968]
.
Copyright
1949 by W.F. Hermans, Groningen
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
[Helmut Salden]
.
Collatie
[1-22]8 [23]10; [1-4], 5-370, [371-372]; 20 × 13 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
1.976
.
Annotatie
WFH heeft deze druk niet geautoriseerd: gegevens dossier FJ. Omslagontwerper: gegevens LM. Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever. Correctie op jaar van verschijnen: gegevens dossier FJ, LM en drukvermeldingen in de 16e druk uit 1979 (JS 42)
. Afbeelding
JS 34
.
35
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
[Negende druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[1968]
.
Copyright
1949 by W.F. Hermans, Groningen
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
[Helmut Salden]
.
Collatie
[1-22]8 [23]10; [1-4], 5-370, [371-372]; 20 × 13 cm
. Bindwijze
Genaaid
[p. 37]
gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
2.980
.
Annotatie
WFH heeft deze druk niet geautoriseerd: gegevens dossier FJ. Jaar van verschijnen: gegevens LM en drukvermeldingen in de 16e druk uit 1979 (JS 42). Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever. Omslagontwerper: gegevens LM
. Afbeelding
JS 34
.
36
. Wilem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
[Tiende druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
1969
.
Copyright
1949 by W.F. Hermans, Groningen
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslago ntwerper
[Helmut Salden]
.
Collatie
[1-4], 5-370, [371-372]; 20 × 13 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
2.551
.
Annotatie
WFH heeft deze druk niet geautoriseerd: gegevens dossier FJ. Omslagontwerper: gegevens LM. Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 29
.
37
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
[Elfde druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
1970
.
Copyright
1949 by W.F. Hermans, Groningen
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
[Helmut Salden]
.
Collatie
[1-4], 5-370; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Garenloos gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
3.905
.
Annotatie
WFH heeft deze druk niet geautoriseerd: gegevens dossier FJ. Oplagecijfer: gegevens uitgever. Omslagontwerper: archiefmateriaal WFH en gegevens LM
. Afbeelding
JS 29
.
38
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Herziene uitgave [Twaalfde druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[december] 1971
.
ISBN
90 282 0069 X
. Copyright
© 1949 W.F. Hermans, Haren (Gn)
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
[Helmut Salden]
. Foto WFH
achterzijde omslag door Jutka Rona
.
Collatie
[1-24]8; [1-6], 7-381, [382-384]; 20 × 13 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Boekdruk
. Oplage
10.046
.
Literatuurverwijzing
Frans A. Janssen, ‘Het gelijk van Pyrrhon’. In: Bedriegers en bedrogenen, Amsterdam 1980, p. 17 en p. 26; Freddy de Vree, ‘De tranen der acacia's anno 1976’. In: Scheppend nihilisme, Amsterdam 1983, pp. 277-278
. Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH en gegevens dossier FJ. Omslagontwerper: archiefmateriaal WFH en gegevens LM. Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever. Correctie-exemplaar van de vierde druk: in archief WFH. 2 drukproeven: in archief WFH
. Afbeelding
JS 39
.
39
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Herziene uitgave [Dertiende druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
1971 [april 1975]
.
ISBN
90 282 0069 X
. Copyright
© 1949 W.F. Hermans, Paris, France
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
[Helmut Salden]
. Foto WFH
achterzijde omslag door Jutka Rona
.
Collatie
[1-16]12; [1-6], 7-381, [382-384]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
2.948
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Correctie op jaar van verschijnen: archiefmateriaal WFH, gegevens dossier FJ en drukvermeldingen in de 16e druk uit 1979 (JS 42). Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever. Zie annotatie bij JS 40
. Afbeelding
JS 39
.
*40
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Herziene uitgave [Veertiende druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
1971 [1976]
.
Oplage
6.000
.
Annotatie
Verborgen herdruk. Correctie op jaar van verschijnen: gegevens dossier FJ en drukvermeldingen in de 16e druk uit 1979 (JS 42). Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever. Er zijn exemplaren waarin de Franse titel niet 12 mm van de bovenzijde van de pagina staat (= JS 39) maar 15 mm: verborgen herdruk?
(bewaarplaats:
collectie WB
).
41
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Herziene uitgave [Vijftiende druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
1971 [september 1978]
.
ISBN
90 282 0069 X
. Copyright
© 1949 W.F. Hermans, Paris, France
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Foto WFH
achterzijde omslag door Gerald Dauphin
.
Collatie
[1-16]12; [1-6], 7-381, [382-384]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
5.656
.
Annotatie
M aand van verschijnen: gegevens uitgever. Correctie op jaar van verschijnen: archiefmateriaal WFH, gegevens dossier FJ en drukvermeldingen in de 16e druk uit 1979 (JS 42). Oplagecijfer: archiefmateriaal WFH en gegevens uitgever
. Afbeelding
JS 45
.
42
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Zestiende druk
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[november] 1979
.
Drukaanduidingen
1e druk 1949; 2e druk 1950; 3e druk 1953; 4e druk 1961; 5e druk 1963; 6e druk 1966; 7e druk 1967; 8e druk 1968; 9e druk 1968; 10e druk 1969; 11e druk 1970; 12e, herziene druk 1971; 13e druk 1975; 14e druk 1976; 15e druk 1978; 16e druk 1979
.
ISBN
90 282 0069 X
. © Copyright
1949 W.F. Hermans, Paris, France
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
. Varianten
Ja
.
[p. 39]
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Poliphilus
. Foto WFH
achterzijde omslag door Gerald Dauphin
. Drukkerij
Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Delcour, Hilversum
.
Collatie
[1-16]12; [1-6], 7-381, [382-384]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
.
Colofon:
De Tranen der Acacia's van W.F. Hermans werd gezet uit de Poliphilus en gedrukt door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen en gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Correctie-exemplaar van de vorige druk: in archief uitgever. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 45
.
43
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Zeventiende druk
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[juni] 1981
.
ISBN
90 282 0069 X
. © Copyright
1949 W.F. Hermans, Paris, France
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Poliphilus
. Foto WFH
achterzijde omslag door Gerald Dauphin
. Drukkerij
Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Delcour, Hilversum
.
Collatie
[1-16]12; [1-6], 7-381, [382-384]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
.
Colofon:
De Tranen der Acacia's van W.F. Hermans werd gezet uit de Poliphilus en gedrukt door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen en gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Varianten: archiefmateriaal WFH en gegevens dossier FJ. Correctie-exemplaar van de vorige druk: in archief uitgever. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 45
.
44
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Achttiende druk
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[december] 1983
.
ISBN
90 282 0069 X
. © Copyright
1949 W.F. Hermans, Paris, France
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Poliphilus
. Foto WFH
achterzijde omslag door Gerald Dauphin
. Drukkerij
Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Delcour, Hilversum
.
Collatie
[1-16]12; [1-6], 7-381, [382-384]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
.
Colofon:
De Tranen der Acacia's van W.F. Hermans werd gezet uit de Poliphilus en gedrukt door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen en gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens uitgever. Correctie-exemplaar van de vorige druk: in archief uitgever
. Afbeelding
JS 45
.
45
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Negentiende druk
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[maart] 1985
.
ISBN
90 282 0069 X
. © Copyright
1949 W.F. Hermans, Paris, France
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
[p. 4 1]
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Poliphilus
. Foto WFH
achterzijde omslag door Gerald Dauphin
. Drukkerij
Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Delcour, Hilversum
.
Collatie
[1-16]12; [1-6], 7-381, [382-384]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
.
Colofon:
De Tranen der Acacia's van W.F. Hermans werd gezet uit de Poliphilus en gedrukt door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen en gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 45
.
46
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's. Met inleiding en woordverklaringe deur E.C. Britz (Universiteit van Stellenbosch)
.
Eerste Zuid-Afrikaanse editie [Twintigste druk]
.
Pretoria en Kaapstad
.
Academica
,
1985
.
Serie
Literatuur van Die Lae Lande
. ISBN
0 86874 187 6
. Copyright
© 1949 in Nederlandse teks deur Willem Frederik Hermans, Parys; © 1985 in Inleiding en Woordverklaringe deur E.C. Britz; © 1977 in Enkele probleme wat uit die Nederlandse Grammatika mag ontstaan deur Academica
.
Foto WFH
achterzijde omslag door Karl Breyer
. Drukkerij
Nasionale Boekdrukkery, Goodwood
.
Collatie
[1-13]8; [1-6], 7-414, [415-416]; 21,5 × 14 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Offset
.
Afbeelding
JS 46
.
47
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Twintigste, opnieuw herziene druk [Eenentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[november] 1986
.
ISBN
90 282 0069 X
. © Copyright
1949 W.F. Hermans, Paris, France
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Bembo
. Drukkerij
Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Delcour, Hilversum
.
Collatie
[1-16]12 [17]8 [18]12; [1-6], 7-422, [423-424]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd met buikband
. Zetwijze
Opnieuw gezet
. Druktechniek
Offset
.
Colofon:
De Tranen der Acacia's van Willem Frederik Hermans werd in opdracht van uitgeverij G.A. van Oorschot te Amsterdam gezet uit de Bembo, gedrukt door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen en gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum. Het omslag werd vervaardigd door Gerrit Noordzij
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH. Correctie-exemplaar van de 19e druk: in archief uitgever. Drukproef (zonder aantekeningen door WFH): collectie FJ
. Afbeelding
JS 47
.
48
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Eenentwintigste druk [Tweeëntwintigste druk]
.
Amsterdam
,
G.A. van Oorschot
,
[januari] 1988
.
ISBN
90 282 0069 X
. © Copyright
1949 W.F. Hermans, Paris, France
.
[p. 42]
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Bembo
. Drukkerij
Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Delcour, Hilversum
.
Collatie
[1-16]12 [17]8 [18]12; [1-6], 7-422, [423-424]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
.
Colofon:
De Tranen der Acacia's van Willem Frederik Hermans werd in opdracht van uitgeverij G.A. van Oorschot te Amsterdam gezet uit de Bembo, gedrukt door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen en gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum. Het omslag werd vervaardigd door Gerrit Noordzij
.
Annotatie
Maand van verschijnen: archiefmateriaal WFH en gegevens dossier FJ
. Afbeelding
JS 47
.
49
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Tweeëntwintigste druk [Drieëntwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij G.A. van Oorschot
,
[april] 1992
.
ISBN
90 282 0069 X
. © Copyright
1949 W.F. Hermans, Brussel, België
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontw erper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Bembo
. Drukkerij
Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Delcour, Hilversum
.
Collatie
[1-16]12 [17]8 [18]12; [1-6], 7-422, [423-424]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
2.150
.
Colofon:
De Tranen der Acacia's van Willem Frederik Hermans werd in opdracht van uitgeverij G.A. van Oorschot te Amsterdam gezet uit de Bembo, gedrukt door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen en gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum. Het omslag werd vervaardigd door Gerrit Noordzij
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens WB. Oplagecijfer: gegevens drukkerij. Exemplaar met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH
. Afbeelding
JS 47
.
50
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Drieëntwintigste druk [Vierentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij G.A. van Oorschot
,
[mei] 1993
.
ISBN
90 282 0069 X
. © Copyright
1949 W.F. Hermans, Brussel, België
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
. Varianten
Ja
.
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Bembo
. Drukkerij
Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Delcour, Hilversum
.
Collatie
[1-16]12 [17]8 [18]12; [1-6], 7-422, [423-424]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
2.650
.
[p. 43]
Colofon:
De Tranen der Acacia's van Willem Frederik Hermans werd in opdracht van uitgeverij G.A. van Oorschot te Amsterdam gezet uit de Bembo, gedrukt door de Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen en gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum. Het omslag werd vervaardigd door Gerrit Noordzij
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens drukkerij. Oplagecijfer: gegevens drukkerij. Varianten: collatiemateriaal Huygens Instituut. Correctie-exemplaar van de vorige druk: in archief uitgever
. Afbeelding
JS 47
.
51
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Drieëntwintigste druk [Vijfentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij G.A. van Oorschot
,
1993 [juli 1996]
.
ISBN
90 282 0069 X
. © Copyright
1949 Erven W.F. Hermans
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Bembo
. Drukkerij
Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme bv, Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Delcour, Hilversum
.
Collatie
[1-16]12 [17]8 [18]12; [1-6], 7-422, [423-424]; 20 × 12,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd
. Zetwijze
Zelfde zetsel als vorige druk
. Druktechniek
Offset
.
Colofon:
De tranen der acacia's van Willem Frederik Hermans werd in opdracht van. uitgeverij G.A. van Oorschot te Amsterdam gezet uit de Bembo, gedrukt door de Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen en gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum. Het omslag werd vervaardigd door Gerrit Noordzij
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens WB. Correctie op jaar van verschijnen: gegevens uitgever en drukvermeldingen in de 26e druk uit 1999 (JS 52)
. Afbeelding
JS 51
.
52
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Vijfentwintigste druk [Zesentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij G.A. van Oorschot
,
[februari / augustus / september] 1999
.
Drukvermeldingen
1e druk 1949; 2e druk 1950; 3e druk 1953; 4e druk 1961; 5e druk 1963; 6e druk 1966; 7e druk 1967; 8e druk 1968; 9e druk 1968; 10e druk 1969; 11e druk 1970; 12e, herziene druk 1971; 13e druk 1975; 14e druk 1976; 15e druk 1978; 16e druk 1979; 17e druk 1981; 18e druk 1983; 19e druk 1985; 20e, opnieuw herziene druk 1986; 21e druk 1988; 22e druk 1992; 23e druk 1993; 24e druk 1996; 25e druk 1999
.
ISBN
gebrocheerd: 90 282 0069 X; gebonden: 90 282 0926 3
. © Copyright
1949, 1999 Erven W.F. Hermans
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ 117, DJ 121
.
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Bembo
, Drukkerij
Drukkerij Thieme - G.O., Nijmegen
. Binderij
Boekbinderij Van Waarden, Zaandam
.
Collatie
[1-16]12 [17]8 [18]12; [1-6], 7-422, [423-424]; gebrocheerd: 20 × 12,5 cm.; gebonden: 20,5 × 13,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd; genaaid gebonden in linnen met stofomslag en buikband
. Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
. Oplage
2.500
.
[p. 44]
Colofon:
De tranen der acacia's van Willem Frederik Hermans werd in opdracht van Uitgeverij G.A. van Oorschot te Amsterdam gezet uit de Bembo, gedrukt door Drukkerij Thieme - G.O. te Nijmegen. Het bindwerk werd verzorgd door Boekbinderij Van Waarden te Zaandam. Het ontwerp voor band en omslag werd vervaardigd door Gerrit Noordzij
.
Annotatie
Maand van verschijnen: gegevens drukkerij (februari) / gegevens WB (augustus: gebonden editie) / gegevens WB (september: gebrocheerde editie). Oplagecijfer: gegevens drukkerij; van deze druk verschenen 1.500 gebrocheerde en 1.000 gebonden exemplaren
. Afbeelding
JS 51
.
52 a
. Willem Frederik Hermans,
De tranen der acacia's
.
Zesentwintigste druk [Zevenentwintigste druk]
.
Amsterdam
,
Uitgeverij G.A. van Oorschot
,
2002
.
ISBN
gebrocheerd: 90 282 0069 x; gebonden: 90 282 0926 3
© Copyright
1939, 1999 ErvenW.F. Hermans
.
Voorpublicaties
DJ 72, DJ 79, DJ 85, DJ 91, DJ 98, DJ 100, DJ 101, DJ 104, DJ 109, DJ 115, DJ117, DJ 121
.
Omslagontwerper
Gerrit Noordzij
. Lettertype
Bembo
. Drukkerij
Drukkerij Groenevelt,Landgraaf
. Binderij
Boekbinderij De Ruiter, Zwolle
.
Collatie
[1-16]12 [17]8 [18]12; [1-6], 7-422, [423-424]; gebrocheerd: 20 x 12,5 cm.; gebonden:20,5 x 13,5 cm
. Bindwijze
Genaaid gebrocheerd; genaaid gebonden in linnen met stofomslag
.Zetwijze
Zelfde zetsel als de vorige druk
. Druktechniek
Offset
Colofon De tranen der acacia's van Willem Frederink [sic] Hermans werd in opdracht vanUitgeverij G.A. van Oorschot te Amsterdam gezet uit de Bembo en gedrukt door DrukkerijGroenevelt te Landgraaf. Het bindwerk werd verzorgd door Boekbinderij De Ruiter te Zwolle.Het omslagontwerp werd vervaardigd door Gerrit Noordzij.

Vertaling van De tranen der acacia's

Duits

53
. Willem Frederik Hermans,
Tränen der Akazien
.
[Eerste druk]
.
Darmstadt
,
Joseph Melzer Verlag
,
[december] 1968
.
Vertaler
Jürgen Hillner
. Vertaald naar
de 3e, herziene druk uit 1953 (JS 29)
.
Copyright
© 1949 by Willem Frederik Hermans, Haren, Niederlande
.
Omslagontwerper
Rambow & Lienemeyer, met gebruikmaking van een foto van WFH door Torbjørn Fjellang
. Drukkerij
Poeschel & Schulz-Schomburgk, Eschwege
. Binderij
Buchbinderei Fleischmann, Fulda
.
Collatie
[1-24]8 [25]10 [26]8; [1-8], 9-419, [420]; 20,5 × 14 cm
. Bindwijze
Genaaid gebonden in linnen met stofomslag
. Druktechniek
Boekdruk
.
Literatuurverwijzing
Frans A. Janssen, ‘Het gelijk van Pyrrhon’. In: Bedriegers en bedrogenen, Amsterdam 1980, p. 17
. Annotatie
Vertaald naar de 3e druk (JS 29), inclusief de varianten die - samen met nog andere varianten - in Nederland pas in de 12e druk uit 1971 (JS 38) worden opgenomen: gegevens dossier FJ en Martin Hartkamp, ‘De tranen der acacia's in Duitse versie’. In: Nieuwe Rotterdamse Courant, 30 november 1969. Maand van verschijnen: gegevens LM. Typoscript van een niet uitgegeven vertaling door Adrien Baumberg [Carl Friedrich Baudrich]: collectie WB
. Afbeelding
JS 53
.
illustratie JS 27
illustratie JS 28
illustratie JS 29
illustratie JS 30
illustratie JS 32
illustratie JS 34
illustratie JS 39
illustratie JS 45
illustratie JS 46
illustratie JS 47
illustratie JS 51
illustratie JS 53

 
Naar boven