Woord vooraf

Deze bibliografie bevat titels en links naar volledige teksten over leven en werk van Willem Frederik Hermans. Alle titels over Hermans in de Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap (BNTL) zijn opgenomen (boeken, artikelen uit boeken en tijdschriften), evenals alle recensies in kranten en weekbladen die verzameld zijn in de knipselmappen van het Letterkundig Museum. Deze laatste categorie is aangevuld met via internet gevonden (dagblad)publicaties. Aan de titelbeschrijving (met elementen als auteur, titel, jaartal, tijdschrift, boek of krant) is informatie over de inhoud toegevoegd in de vorm van trefwoorden en titels van besproken romans, en aanvullende informatie als recensies en reacties. Op al deze onderdelen kan worden gezocht, ook in combinatie. Daarnaast zijn van een 70-tal belangrijke, voor het overgrote deel niet meer verkrijgbare, publicaties samenvattingen gemaakt. Het betreft alle dissertaties die gewijd zijn aan Hermans (met de gedigitaliseerde tekst van de eigen samenvattingen/summary's), een aantal monografie├źn, essaybundels, speciale tijdschriftafleveringen en afzonderlijk uitgegeven essays. Deze samenvattingen geven meer dan de beknopte inhoud van de publicatie: ook de inhoud van de recensies en reacties is kort besproken. Deze uitgebreide samenvattingen vormen een eerste bijdrage tot een overzicht van de Hermans-studie. De bibliografie wordt niet afgesloten; periodiek worden nieuwe BNTL-titels, titels van recente krantenartikelen en links toegevoegd. Het ideaal is een volledige secundaire bibliografie. Voor de verwezenlijking van dat ideaal rekenen we op de oplettendheid en inzet van alle Hermans-liefhebbers. U kunt aanvullingen doorgeven via e-mail: peter.vanbeest@kb.nl De secundaire bibliografie is samengesteld door Elly Kamp, werkzaam bij het Huygens Instituut (tot 1 juli 2005 bij het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI)), in nauwe samenwerking met Peter van Beest, werkzaam bij de Afdeling Kennisdiensten van de Koninklijke Bibliotheek. De samenvattingen zijn gemaakt door Elly Kamp. De technologische aanpassingen in de invoer-database zijn uitgevoerd door Fons Reijsbergen (Afdeling Informatie- & Communicatie-technologie van de Koninklijke Bibliotheek). 
Naar boven