Verantwoording TEI-Schrijven is verbluffen

 

Schrijven is verbluffen Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans

bron Rob Delvigne en Frans A. Janssen, Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans. Thomas Rap, Amsterdam 1996
codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr jans037schr01_01
logboek - 2005-04-15 CB colofon toegevoegd
verantwoording gebruikt exemplaar exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, sign.: 1307 G25   algemene opmerkingen Dit bestand biedt een ingrijpend herziene versie van Schrijven is verbluffen uit 1996 door Rob Delvigne en Frans A. Janssen, met aanvullingen en correcties uit 2005. De eerste versie verscheen bij Uitgeverij Thomas Rap 1972 (onder de titel Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans)   redactionele ingrepen Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst uit 1996 niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. 18) is niet opgenomen in de lopende tekst.   [pagina ongenummerd (1)] SCHRIJVEN IS VERBLUFFEN   [pagina ongenummerd (3)] SCHRIJVEN IS VERBLUFFEN Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans Samengesteld door Rob Delvigne en Frans A. Janssen Met een inleiding van Willem Frederik Hermans Thomas Rap Staalstraat 10 Amsterdam   [pagina ongenummerd (4)] Deze uitgave is mede tot stand gekomen met steun van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds.   [p. 5] INHOUD Willem Frederik Hermans De hollerithkaart 7 Verantwoording 14 Bibliografie 19 Appendix I ingezonden brieven 155 Appendix II brieven in werk van anderen 162 Appendix III antwoorden op enquêtes 171 Appendix IV interviews met W.F. Hermans 174   [p. 6] Appendix V ongeautoriseerde verspreide publicaties 188 Index op de werken van W.F. Hermans 190 Index op periodieken 212 Index op gerecenseerde auteurs 216  
 
Naar boven