Bijlage 3: Gebruikte literatuur

 

[p. 266]

Onno Blom, Zolang de voorraad strekt. De literaire boekenweekgeschenken 1984-2000. Amsterdam 2000.

 

Annelies Delfgaauw en Gert Jan Hemmink, P.S. voor Thomas Rap. Amsterdam 1976.

 

Rob Delvigne en Frans A. Janssen, Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans. Amsterdam 1996.

 

Documentatiedienst Nederlands Letterkundig Museum [Kees Lekkerkerker en Daisy Wolthers], Willem Frederik Hermans. Overzicht der afzonderlijk verschenen werken. Den Haag 1970.

 

Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum [Kees Lekkerkerker], ‘Bibliografie van de werken van Willem Frederik Hermans’. In: Raster. Driemaandelijks tijdschrift voor literatuur, jg. 5 (1971) nr. 2, pp. 317-340.

 

Janwillem van der Ent, ‘W.F. Hermans is hier geweest’. In: Het Oog in 't Zeil, jrg. 7, nr. 2 / 3, december / februari 1990, pp. 1-13.

 

Martin Hartkamp, ‘De tranen der acacia's in Duitse versie’. In: Nieuwe Rotterdamse Courant, 30 november 1969.

 

Willem Frederik Hermans, ‘Tweede waarschuwing tegen Van Oorschot’. In: Podium 17 (1962-1963), nr. 3 (december 1962), pp. 141-142.

 

Willem Fredrik Hermans, ‘Eerste Zinnen van Romans’. In: Mondelinge mededelingen. Amsterdam 1987.

 

Frans A. Janssen, ‘Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijzonder betrekking hebbend op de bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken van W.F. Hermans’. In: Spektator, tijdschrift voor neerlandistiek 4 (1974-1975) nr. 5, pp. 275-283.

 

Frans A. Janssen, Bedriegers en bedrogenen. Opstellen over het werk van Willem Frederik Hermans. Amsterdam 1980.

 

Frans A. Janssen, ‘20 maart 1952: Het proces rond W.F. Hermans’ roman Ik heb altijd gelijk. Botsing tussen literatuur en maatschappelijke instituties’. In: Neder-

[p. 267]

landse literatuur, een geschiedenis. Amsterdam 1993, pp. 728-731.

 

Titia de Leur, De Bezige Bij Bibliografie 1945-1971, Amsterdam 1972 (niet in de handel).

 

Mark Pieters, 25 jaar Baskerville Serie. Amsterdam 1997.

 

Arnold Slaghek, ‘Een veelbelovende jongeman’ als schaduwverhaal, Amsterdam 1983 (doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam).

 

Wilbert Smulders, De literaire misleiding in ‘De donkere kamer van Damokles’. Utrecht 1983.

 

Stichting Hermans-magazine, Hermans-magazine, jrg. 10, nr. 38 (maart 2001), Amsterdam 2001.

Verwijzing in bibliografie (auteur in) HM 2001: pagina

 

Stichting Hermans magazine, Hermans-magazine, jrg. 13, nr. 49 (december 2003), Amsterdam 2003.

Verwijzing in bibliografie (auteur in) HM 2003: pagina

 

Hans van Straten, Hermans: zijn tijd, zijn werk, zijn leven. Soesterberg 1999.

 

Arno van der Valk, Hermans Trismegistos. Hermans en de klassieke oudheid, Nijmegen 1996 (doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam).

 

Arno van der Valk, Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland, Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2002.

Verwijzing in bibliografie AV: pag. nr.

 

Freddy de Vree, ‘De tranen der acacia's anno 1976’. In: Frans A. Janssen, Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Amsterdam 1979, pp. 265-281.

 

Freddy de Vree, De aardigste man ter wereld.. Amsterdam 2002

Verwijzing in bibliografie FV: pag. nr.

 
Naar boven