Nieuws

Daan Rutten ontvangt OSL-Award voor proefschrift De ernst van het spel
10 april 2017

Bij de tweede Onderzoeksdag van de Onderzoekschool Literatuurwetenschap kreeg Daan Rutten op 7 april 2017 de OSL-Award 2016 overhandigd voor zijn  proefschrift De ernst van het spel. Willem Frederik Hermans en de ethiek van de persoonlijke mythologie. In december 2016 promoveerde Volledige Werken-onderzoeker Daan Rutten met dit proefschrift over Willem Frederik Hermans aan de Universiteit Utrecht. Een handelsuitgave van De ernst van het spel verscheen bij uitgeverij Verloren.

klein plaatje Ernst van Spel

In De ernst van het spel probeert Rutten misschien wel een van de grootste raadsels in Hermans’ schrijverschap te ontcijferen, namelijk dat van zijn literaire engagement. Hoe kon Hermans zich er als cynische modernist en mensenhater toe zetten om de maatschappij voortdurend te bekritiseren en te beoordelen? Was dit simpelweg in tegenspraak met zijn nihilisme, of verraadt het toch een ethisch principe? Wanneer we Hermans lezen als een spelfilosoof in de traditie van Johan Huizinga, zij het dan wel uitgebreid met Freud en Lacan, meent Rutten dat laatste te kunnen laten zien: juist omdat Hermans de wereld zag als een spel zonder enige grondslag voor een substantiële ethiek of ideologie, was hij op een bepaalde manier uitermate ethisch.

Volgens Rutten verandert dit inzicht niet alleen het negatieve beeld van Hermans’ schrijverschap in het algemeen, maar werpt het ook een nieuw licht op beroemde verhalen als ‘Het behouden huis’, ‘Glas’, ‘De blinde fotograaf’, Ik heb altijd gelijk en de passage over de ‘geschiedenis van de mens’ in Nooit meer slapen.

Voordracht ‘Een ‘‘monumentale particuliere editie’’ en de laatste romans in Volledige Werken WFH’
22 maart 2016

‘Het is vreemd, maar ik heb het idee dat iedereen vooral nieuwsgierig is naar Mandarijnen op zwavelzuur. Vreemd, omdat vandaag het afsluitende Deel 6 van de romans van Hermans verschijnt, toch het meest imposante deel van zijn oeuvre. (more…)

Deel 6 en deel 16 Volledige Werken verschenen
17 maart 2016

Vandaag verschijnen twee nieuwe en bijzondere delen van de Volledige Werken Willem Frederik Hermans. Deel 16, Beschouwend werk (Mandarijnen op zwavelzuur en Mandarijnen op Zwavelzuur. Supplement) en Deel 6, Romans (Een heilige van de horlogerie, Au pair, Madelon in de mist van het schimmenrijk en Ruisend gruis). (more…)

‘Willem Frederik Hermans – Expeditie Nooit meer slapen’ in Literatuurmuseum.nl
4 februari 2016

Vanaf 11 februari is Beyond Sleep, de verfilming van Nooit meer slapen, te zien in de Nederlandse bioscopen. Daarmee gaat opnieuw alle aandacht uit naar Hermans’ klassieke roman, die in 1966 – inmiddels 50 jaar geleden – verscheen. En er is nog meer moois te melden. Literatuurmuseum.nl, een nieuw onlineplatform over de Nederlandse literatuur, toont vanaf vandaag met ‘Willem Frederik Hermans – Expeditie Nooit meer slapen in tekst en beeld de boeiende ontstaansgeschiedenis van Nooit meer slapen. (more…)

‘Nooit had een boek zoveel tegenslag te verduren als Mandarijnen op Zwavelzuur! Het komt! Maar later dan de drukker had gehoopt’
23 september 2015

Op 4 februari 1964 schrijft Willem Frederik Hermans aan Henk Hofland: ‘De aanmaak van het Mandarijnenboek vordert met de snelheid van een progressieve paralyse.’ Later die maand zou eindelijk het langverwachte en door velen gevreesde Mandarijnen op zwavelzuur verschijnen, negen jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. (more…)

Een ‘met zorg geschreven boek’? Over De mislukkingskunstenaar van Willem Otterspeer
13 maart 2014

In november 2013, vlak voor het verschijnen van zijn Hermans-biografie De mislukkingskunstenaar, noemde Willem Otterspeer de bezorgers van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans ‘schapen’ die aan ‘schoolfrikkerij’ doen. We hadden, geciteerd in een opiniestuk van Max Pam in de Volkskrant van 20 november 2013, onze gereserveerdheid ten opzichte van de biografie geuit, die we onder andere ‘voor latere generaties onbruikbaar’ noemden. Daar hadden we onze redenen voor. We hadden (op verzoek van uitgeverij De Bezige Bij) het manuscript gelezen, daarin veel ongerechtigheden geconstateerd, een grote hoeveelheid opmerkingen gemaakt en ten slotte geconstateerd dat het eindproduct te wensen overliet. (more…)

‘Het wordt een geweldig boek, Mandarijnen op zwavelzuur
26 februari 2014

‘In Vrij Nederland’, zo schreef Willem Frederik Hermans in 1946 in een brief aan Charles Timmer, ‘worden door mij iedere week enige litteratoren onthoofd’. Het was een vroege manifestatie van de Hermans zoals hij bij velen bekend staat: de genadeloze criticus. In deel 16 van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans worden die publicaties bijeengebracht en uitvoerig toegelicht die hij onder de titel Mandarijnen op zwavelzuur precies 50 jaar geleden aan zijn Nederlandse literaire collega’s wijdde. (more…)

Hermans en Couperus
20 november 2013

Op 18 oktober 2013 werd de jongste aflevering van De Parelduiker gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. (more…)

Cumulatief register
11 augustus 2013

Vanaf nu is op deze website het cumulatief register bij de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans te raadplegen. (more…)

1473 klokken en 160 schrijfmachines. Hermans in het nieuws
17 juni 2013

Willem Frederik Hermans is in het nieuws. Dat wil zeggen: de verweesde 160 schrijfmachines van de in 1995 overleden schrijver. Hermans was een verwoed verzamelaar van deze machines, die hij tot in Istanbul kocht. Na zijn dood in 1995 ging de collectie naar het museum Scryption in Tilburg, waar frater Ferrerius van den Berg zich erover ontfermde. (more…)

De halve Hermans
31 mei 2013

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis viert feest dezer dagen: het langlopende project Volledige Werken van Willem Frederik Hermans is halverwege. Eind mei verscheen het twaalfde boek in de reeks, en wel deel 5, met daarin de befaamde en beruchte universiteitsromans Onder professoren (1975) en Uit talloos veel miljoenen (1981). (more…)

Met Boon in de bus (en op bezoek bij Hermans)
29 november 2012

In het najaar van 2012 gaan deBuren in Brussel en het L.P. Booncentrum van de Universiteit Antwerpen op reis door Vlaanderen en Nederland, ter navolging van een tocht die Louis Paul Boon (samen met een tiental Belgische journalisten) in november 1945 maakte door herrijzend Nederland. (more…)

‘De onbetrouwbare verteller: Hermans en verder’ in Spui 25
16 november 2012

Hermans’ Osewoudt uit De donkere kamer van Damocles is misschien wel de beroemdste onbetrouwbare verteller die de Nederlandse literatuur rijk is. Maar wat maakt hem nu zo onbetrouwbaar? Waarom vinden lezers dat eigenlijk zo aantrekkelijk? Is niet elke literaire verteller onbetrouwbaar? En: hoe onbetrouwbaar is een onbetrouwbare verteller nog als de lezer wéét dat hij hem niet moet vertrouwen? (more…)

Nederland leest De donkere kamer van Damokles
1 november 2012

Sinds 2006 organiseert de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) elk najaar een Nederland Leest-campagne. Telkens staat een ander boek centraal. Leden van openbare bibliotheken krijgen tijdens de actiemaand een exemplaar van het actieboek cadeau en er worden allerlei activiteiten ontplooid die tot discussie over het boek moeten leiden. (more…)

Game jam rond Willem Frederik Hermans
23 maart 2012

Op 22 maart 2012 vond op het Huygens ING een game jam plaats. Het doel van de dag was het creatief en open nadenken over de vraag hoe in de huidige en de komende tijd de betekenis van Hermans en zijn werk aantrekkelijk én wetenschappelijk verantwoord duidelijk kan worden gemaakt, zeker aan jongere generaties. (more…)

Deel 9 van Hermans’ Volledige Werken gepresenteerd
28 oktober 2011

Op donderdag 27 oktober 2011 vond ten huize van De Bezige Bij in Amsterdam de presentatie plaats van een groot aantal nieuwe poëzie-uitgaven uit het fonds van de uitgeverij. Een van die nieuw publicaties is Deel 9 van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans, bezorgd door het Huygens ING. (more…)

Deel 14 Volledige Werken Hermans gepresenteerd in Koninklijke Bibliotheek
18 juni 2011

Op vrijdag 17 juni 2011 vond in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de presentatie plaats van Deel 14 van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans en Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965, de briefwisseling van Hermans met F. Bordewijk. (more…)

Publieksavond rondom Deel 3 Volledige Werken in Openbare Bibliotheek Amsterdam
16 september 2010

Tijdens een feestelijke presentatie in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam op 15 september 2010 werd stilgestaan bij het verschijnen van Deel 3 van Willem Frederik Hermans’ Volledige Werken.  Dit deel bundelt zijn meest vermaarde romans De donkere kamer van Damokles (1958) en Nooit meer slapen (1966).  (more…)